AKCIJA A.6 – Izrada Zajedničkih smjernica za upravljanje smeđim medvjedom na razini populacije i planovi upravljanja za Hrvatsku i Sloveniju

Ova se akcija odnosi na jednu od glavnih identificiranih prijetnji, „fragmentaciju upravljanja“. To je vrlo važna akcija osmišljena za stvaranje temelja za promjenu paradigme upravljanja s nacionalnog ili regionalnog upravljanja na upravljanje na razini populacije.

U dokumentima o upravljanju svih zemalja nema odgovarajuće međunarodne perspektive, što sprečava poboljšanje operativnog upravljanja medvjedima na razini populacije.

Prvi cilj ove akcije je pripremiti Zajedničke smjernice za upravljanje smeđim medvjedom na razini populacije u dogovoru između svih međunarodnih partnera na ovom projektu iz Slovenije, Hrvatske, Italije i Austrije. Smjernice će osigurati temelje za upravljanje na razini populacije medvjeda u sjevernim Dinaridima, sa znatnom pozornošću usmjerenom na upravljanje alpskom populacijom i njezinu povezanost s medvjedima u Dinaridima.

Drugi važan korak ove akcije bit će izrada i prihvaćanje revidiranih planova upravljanja za smeđeg medvjeda u Hrvatskoj i Sloveniji kao operativnih dokumenata za buduće upravljanje u središnjim dijelovima područja projekta. Glavni je cilj odrediti kao obavezne načela za usku suradnju u upravljanju i zaštiti vrste u oba nacionalna plana upravljanja. To će se učiniti u skladu sa Zajedničkim smjernicama, a omogućit će jedinstveni monitoring, zajedničke postupke interventnih timova, zajedničke mjere o sustavima kompenzacije i na kraju zajedničke dogovore o godišnjim zahvatima u populaciju.

 

Vijesti akcije A.6