AKCIJA C.3 – Integracija povezivosti i pogodnosti staništa medvjeda u prostorno planiranje

Povezivost između dijelova staništa ključna je za dugoročno preživljavanje životinjskih populacija, jer ona izravno utječe na njihovu pokretljivost i izglede za dugoročni opstanak, ali i mogućnosti za njihovo širenje. Rekolonizacija istočnih Alpa prirodnim širenjem medvjeda dinarske populacije jedan je od najvažnijih ciljeva zaštite medvjeda u Europi. To će se učiniti unaprjeđenjem povezivosti staništa između Dinarida i Alpa, što će omogućiti odgovarajuće širenje i održati protok gena, ključne za uspostavu održive populacije medvjeda u Alpama. Najučinkovitiji način da se to učini je prikupiti točne informacije za procjene utjecaja na okoliš (PUO) koje će uključiti povezivost staništa za medvjede u prostornom planiranju i zaštititi najkritičnije lokacije. Razumijevanje pogodnosti staništa i prostorne povezivosti krajolika pretočit će se u knjižicu „PUO smjernice“. Ideja je da se ta knjiga koristi u budućem prostornom planiranju kao mjera za sprečavanje daljnjeg rascjepkavanja i za procjenu ključnih prepreka koje trenutno uzrokuju rascjepkanost, s otkrivanjem najboljih područja za akcije poboljšavanja. Organizirat će se edukacijski seminar u svakoj zemlji. Ovim zadatkom pokušat ćemo popuniti rupe u znanju stručnjaka i popularizirati problem povezivosti staništa velikih mesoždera među stručnjacima i društvima koja se bave prostornim planiranjem i procjenama utjecaja na okoliš.

 

Vijesti akcije C.3