AKCIJA C.5 – Osnivanje i optimizacija integriranog praćenja statusa zaštite smeđeg medvjeda na razini populacije

Razumijevanje parametara populacije (veličina populacije, odnos spolova, plodnost/smrtnost, prostorna raširenost) i njezina vremenska pokretljivost jedan je od temelja zaštite i upravljanja za bilo koju životinjsku populaciju. Cilj ovog zadatka je pokrenuti opsežan, optimiziran program za praćenje alpsko-dinarske populacije medvjeda koji će pokriti cijeli njegov prostor unutar zemalja sudionica.

Genetičko uzorkovanje smeđih medvjeda predviđeno je u svim zemljama sudionicama. Uzorkovanje će se obaviti neinvazivnim metodama u središtu teritorija smeđeg medvjeda u Hrvatskoj i Sloveniji, a uključit će lovce, šumare i druge zainteresirane volontere, u kombinaciji s podacima prikupljenima u Akciji D.1. Prikladno, cjelogodišnje uzorkovanje obavit će se u zoni oporavka u sjeverozapadnom dijelu prostora istraživanja (zapadna Slovenija, Italija i Austrija).

Uzorci tkiva za genetiku i zubnog cementa rutinski se uzimaju s prijavljenih medvjeđih lešina. Koristit ćemo ih kako bismo donijeli zaključke o procjenama veličine populacije, dobnoj strukturi i realnoj veličini populacije. Genetički označene životinje pomoći će nam da shvatimo osipanje i slabljenje populacije kroz reprodukciju.

Brojanje medvjeda na stalnim mjestima za brojanje dat će nam procjenu o minimalnom broju medvjeda, broju mladunaca po ženki, relativnu dinamiku veličine populacije, reprodukcijsku i populacijsku širinu. Brojanje će obavljati lovci dvaput godišnje u Hrvatskoj i triput godišnje u Sloveniji u specifičnim vremenskim uvjetima.

Već postoji mnoštvo informacija o životnom reproduktivnom obujmu, prvom okotu i spolnoj i dobnoj specifičnosti. Dodavanjem tih podataka sa stalnih mjesta za brojanje, analizama podrijetla i srodnosti, genetičkih podataka i kontrolom reproduktivnih organa uginulih medvjeda moći ćemo bolje razumjeti dobne i spolne specifične reproduktivne rezultate.

Veterinari će ispitati lešine stradalih medvjeda te žive uhvaćene kako bi istražili njihovo zdravstveno stanje i moguće zarazne bolesti.

Analizirat ćemo trenutno primjenjive sustave koji se bave učinjenim štetama koje su počinili medvjedi u svim zemljama sudionicama i potražiti moguće nedostatke. Kako bismo unaprijedili razmjenu podataka i iskustava u praćenju i upravljanju populacijom, sastavit ćemo izvještaj mogućih prijedloga za usklađivanje sakupljanja podataka koristeći stečena iskustva kroz suradnju.

Uspoređujući sve metode procjenjivanja veličine populacije s trenutno najpouzdanijim procjenama dobivenih genetičkim uzorkovanjem, predložit ćemo najisplativiju shemu praćenja koja će se moći koristiti kada skuplja i preciznija metoda neće biti dostupna.

 

Vijesti akcije C.5

U tijeku je obrada uzoraka sakupljenih prilikom intenzivnog uzrokovanja

Mnogi sudionici i volonteri koji su prošle godine bili uključeni u intenzivno prikupljanje medvjeđih izmeta već nestrpljivo čekaju rezultate analiza. [...]

kolovoz 23rd, 2016|C.5 Praćenje populacije, Praćenje populacije, Vijesti|

LIFE DINALP BEAR na radionici EU Platforme za suživot ljudi i velikih zvijeri

Članovi našeg projektnog tima prisustvovali su trećoj regionalnoj radionici Platforme za suživot ljudi i velikih zvijeri, koja se održavala od [...]

Objava za medije: Započelo brojanje medvjeda i sakupljanje uzoraka

Povodom provođenja akcije brojanja medvjeda u Hrvatskoj i Sloveniji genetskim uzorkovanjem u sklopu projekta LIFE DINALP BEAR pripremili smo kratku [...]