Skupne smernice upravljanja z medvedom na nivoju populacije skoraj že izdelane

Ekipa projekta LIFE DINALP BEAR je v slikoviti dolini Kolpe organizirala še en sestanek vseh deležnikov za pripravo Skupnih smernic [...]

Zmanjšujemo povoz rjavega medveda v prometu

V letu 2016 smo izvajali monitoring učinkovitosti omilitvenih ukrepov za zmanjšanje povoza rjavega medveda v prometu v Sloveniji. Ukrepe smo [...]

Video nadzor spremljanja medvedov in ostalih živali ob cesti Ljubljana – Kočevje v letu 2016

Drugi video nadzor spremljanja prisotnosti in obnašanja medvedov ter ostalih živali v bližini državnih cest v Sloveniji se je pričel [...]

september 28th, 2016|D.2 Smrtnost medvedov v prometu, Smrtnost medvedov|

Drugi sestanek s predstavniki Lovskih družin

13. julija 2016 smo se sestali s predstavniki lovskih družin Velike Poljane in Dolenja vas, ki skrbijo za lovišča na [...]

Prispevek na radiu Val 202: Živali na cesti – prof. dr. Boštjan Pokorny

   

Zvočna odvračala sedaj pomagajo medvedom, da se hitreje izognejo avtomobilom

V sklopu akcije C.4 (Zmanjšanje smrtnosti medveda v prometu) smo v mesecu aprilu končali z montažo zvočnih odvračal v obcestne [...]

O prehodu medvedov (in drugih živali) čez cesto nas sedaj opozarjajo tudi dinamični prometni znaki

Na dveh, z vidika povoza živali problematičnih odsekih magistralne ceste Ljubljana – Kočevje, med Zgornjimi Lozinami in Dolenjo vasjo (Jasnica) [...]

Video nadzor spremljanja medvedov pri prehajanju cest

Prvi video nadzor spremljanja prisotnosti in obnašanja medvedov v bližini državnih cest v Sloveniji je bil izveden jeseni 2015. Tri [...]

december 30th, 2015|D.2 Smrtnost medvedov v prometu, Smrtnost medvedov|

Montaža zvočnih odvračal za preprečevanje povoza medvedov na železnici

Z zvočnimi odvračali, ki zmanjšujejo prisotnost medvedov na železnici v času prihoda vlaka, smo konec leta 2015 opremili dva problematična [...]

Sestanek s predstavniki Slovenskih železnic

V začetku oktobra smo se sestali s predstavniki Javne agencije za železniški promet RS, kjer smo predstavili namene in cilje [...]