AKCIJA E.1 – Podizanje svijesti javnosti i edukacijske kampanje o medvjedima na nacionalnim i lokalnim razinama

Glavni cilj kampanje je širenje najboljih primjera iz prakse o aktivnostima ublažavanja sukoba čovjeka i medvjeda iz rezultata projekta, iskustava stečenih na drugim projektima i od drugih stručnjaka o velikim mesožderima i/ili komunikaciji. Svrha kampanje je steći javni interes, razumijevanje i podršku dugoročne zaštite medvjeda kroz učenje o suživotu s medvjedima. Kampanja će se kreirati na temelju rezultata iz istraživanja stavova javnosti (Akcija A.2) i pratit će komunikacijsku strategiju projekta (Akcija A.7). Štoviše, služit će kao komunikacijska podrška za planirane projektne aktivnosti.

Predviđeni izlazni rezultati ove akcije su aktivnosti u kojima članovi projekta blisko surađuju s primarnim ciljanim skupinama, kao što su lovci, kroz predavanja i diskusije, lokalno stanovništvo i poljoprivrednici kroz lokalna događanja na kojima će se demonstrirati mjere za ublažavanje sukoba. (Akcije C.1 i C.2). Kroz izlete na terene i druge edukacijske („medvjeđi komplet“ s modelima otisaka medvjeđih šapa, brošurom i sl.) i promocijske materijale (jakne, kape itd.) stručnjaci za velike mesoždere sudjelovat će u izviđanju i prezentaciji velikih „okolišno“ orijentiranih organizacija. Medvjeđi komplet podijelit će se i školama gdje će članovi projekta održati radionice o medvjedima. Među mnogim planiranim lokalnim i nacionalnim događanjima za javnost, organizirat će se i fotografsko natjecanje i izložba „Suživot medvjeda i ljudi“ i provesti brojne javne prezentacije o medvjedima. Objavit će se mnogo tiskanog materijala i podijeliti širokoj javnosti: 1.) brošura o medvjedima, 2.) leci koji pokrivaju tri glavne teme koje su obično izvor sukoba čovjeka i medvjeda: a. pravilno ponašanje ljudi u područjima s medvjedima, b. sprečavanje pristupa medvjeda izvorima ljudske hrane, c. sprečavanje smrtnosti medvjeda povezane sa sudarima medvjeda i vozila, 3.) priručnik za uzgajivače pasa koji čuvaju stada, 4.) tematski edukacijski posteri, 5.) bilteni (1. izdanje, 2. izdanje, 3. izdanje, 4. izdanje i 5. izdanje), 6.) informacijske ploče i 7.) promotivni materijali kao što su jakne, kape, naljepnice i drugi mali predmeti.

 

Život sa medvjedima_bilten 1 LIFE DINALP BEAR 2015

Život sa medvjedima_bilten 2 LIFE DINALP BEAR 2016

Smeđi medvjed u Dinaridima i Alpama (brošura)

Kako se ponašati u staništu medvjeda (letak)

Zadržite medvjede divljima i podalje od ljudske hrane (letak)