AKCIJA E.2 – Edukacija službenika zaposlenih na slučajevima sukoba čovjeka i medvjeda

Svijest javnosti i dovoljna količina znanja o medvjedima ključni su za prevenciju sukoba čovjeka i medvjeda i osiguravanje dugoročnog suživota. Lokalno stanovništvo mora postati svjesno kako spriječiti probleme koji se pojavljuju ili se mogu pojaviti u područjima na kojima žive medvjedi. Kako bi se to postiglo, lokalno stanovništvo mora imati pristup potrebnim informacijama. Uz informacije dostupne na internetskoj stranici, info punktovima, brošurama i člancima u lokalnim novinama (sve ostvareno Akcijom E.1) , najvažniji izvor informacija za lokalne zajednice su službenici koji su kroz svoj posao uključeni u procjenjivanje i sprečavanje sukoba između čovjeka i medvjeda i koji općenito uživaju povjerenje lokalnog stanovništva.

Vrlo je važno da službenici dobro razumiju spomenute probleme. Oni mogu značajno pomoći u povećanju svjesnosti među lokalnim stanovništvom i poduzeti potrebne mjere u nepredviđenim situacijama. Ciljane skupine u ovom zadatku su poljoprivredni savjetnici, vještaci za štete koje učine veliki mesožderi i članovi interventnih skupina za velike mesoždere. Oni su svakodnevno u dodiru s uključenim i potencijalno uključenim lokalnim stanovništvom i moraju biti sposobni ispravno ih savjetovati, dati im točne informacije i predložiti odgovarajuća rješenja. Lokalno je stanovništvo redovito u dodiru s najmanje jednim od ovih službenika i obično vjeruju njihovu mišljenju i savjetima. Educirajući ove ciljane skupine, možemo znatno podići svijest lokalnog stanovništva. Samo dobro educirani službenici i lokalni stanovnici poduzet će ispravne mjere u slučajevima sukoba s medvjedima. Unutar ovog zadatka unaprijedit ćemo znanje poljoprivrednih savjetnika, vještaka za štete i članova interventnih grupa za velike mesoždere o velikim mesožderima i djelotvornoj prevenciji sukoba čovjeka i medvjeda.

Vodič kroz sukobe između ljudi in velikih zvijeri (Seth M. Wilson)