Informativni material

Priročnik za učitelje MEDVED KOT MODELNI ORGANIZEM PRI POUKU BIOLOGIJE

Priročnik za učitelje – DELOVNI LISTI

Priročnik za učitelje – Predstavitev po sklopih delavnic Z RAZLAGO DIAPOZITIVOV

Priročnik za razumevanje in reševanje konfliktov med človekom in velikimi zvermi (Seth M. Wilson)

Smernice – Nepotrošna raba rjavih medvedov v turizmu: smernice za odgovorno ravnanje

Brošura – Rjavi medved v Dinaridih in Alpah

Projektno letno glasilo št. 1 – Življenje z medvedi

Projektno letno glasilo št. 2 – Življenje z medvedi

Zloženka – Preprečimo medvedom dostop do hrane človeškega izvora

Zloženka – “Medvedu prijazno”

Zloženka – Kako se vesti na območju prisotnosti medveda

Plakat – Rjavi medved in sobivanje z njim

 

Projektni dokumenti

                              Preprečevanje konfliktov

Guidelines for bear intervention groups (Akcija A.1)

Maps showing density of different types of damages caused by bears in Slovenia (Akcija A.1)

Analysis of occurrence of human-bear conflicts in Slovenia and neighbouring countries (Akcija A.1)

Načrt izvajanja ukrepov za zaščito premoženja pred medvedi in zmanjšanja pogostnosti zahajanja medvedov v naselja (SLO, abstract in ENG) (Akcija C.1)

                            Preprečevanje smrtnosti v prometu

Action plan for the implementation of the mitigation measures in Slovenia 30.6.2015 (Akcija A.4)

Action plan for the implementation of the mitigation measures in Croatia (Akcija A.4)

The effect of improper rubbish bins on highways to the attraction of bears on highways (Akcija A.4)

Garbage bins plan (Akcija A.4)

Evaluation (monitoring) of the effectiveness of mitigation measures implemented to prevent traffic related bear mortality 2015 (Akcija D.2)

Evaluation (monitoring) of the effectiveness of mitigation measures implemented to prevent traffic related bear mortality 2016 (Akcija D.2)

                             Upravljanje s populacijo

2016 Annual population status report for brown bear in Northern Dinaric Mountains and Eastern Alps (Akcija C.5)

2015 Annual population status report for brown bear in Northern Dinaric Mountains and Eastern Alps (Akcija C.5)

Načrt vzpostavitve krmljenja medvedov z mrhovino na 22 izbranih krmiščih in spremljanje učinkovitosti krmljenja (Akcija A.5)

Prostorska in časovna razpoložljivost mrhovine prostoživečih parkljarjev kot vir hrane za medvede v Sloveniji (Akcija A.5)

Poročilo o vplivu smrtnosti medvedov v prometu na slovensko-hrvaško populacijo in njeno razširjanje proti Alpam (Akcija A.4)

                              Ekoturizem

Nepotrošna raba rjavih medvedov v turizmu: smernice za odgovorno ravnanje (Akcija C.6)

                              Odnosi javnosti

Focus groups technical report (Akcija A.2)

Analiza vprašalnikov za lovske organizacije (Akcija C.6)

 

Sporočila za medije

12.10.2016 – Medovarni kompostniki – pomemben ukrep za zmanjšanje konfliktov med ljudmi in medvedi

3.6.2016 – Interaktivni portal pri rjavih medvedih v ZOO Ljubljana

15.2.2016 – Dinamični prometni znaki opozarjajo voznike o prisotnosti medvedov in ostalih velikih prostoživečih živali ob cestišču

25.1.2016 – Medvedji dan – prvi seminar o nepotrošni rabi medvedov v turizmu

1.12.2015 – Pomoč rejcem drobnice in čebelarjem na območju prisotnosti rjavega medveda

16.10.2015 – Ocenjevanje številčnosti medvedov s pomočjo genetike

15.4.2015 – Kako se vesti na območju prisotnosti rjavega medveda

 

Poljudni članki

May 2015 – Kmečki Glas_Preprečevanje nastajanja škod na drobnici

August 2015 – Kmečki glas_Kako ravnati ob srečanju z medvedom

September 2015 – Slovenski čebelar_Kako varovati čebelnjake pred napadi medvedov

September 2015 – Lovec_Medvedi in genetika – novi izzivi za novo desetletje

October 2015 – Lovec_Projekt celovitega upravljanja in varstva medveda v severnih dinaridih in Alpah

December 2015 – Čebelje paše v Sloveniji_Varovanje čebelnjakov pred napadi medvedov

December 2015 – Lovec_Povozi medvedov na cestah in železnicah

February 2016 – Kraški obzornik_Varovanje drobnice pred velikimi zvermi s pomočjo visokih električnih mrež

March 2016 – Občinsko glasilo občine Hrpelje-Kozina_Varovanje drobnice pred velikimi zvermi s pomočjo visokih električnih mrež

April 2016 – Carnivore Damage Prevention News_LIFE DINALP BEAR: A project to increase tolerance toward bears through conflict mitigation and the development of a population management approach (ENG)

April 2016 – Carnivore Damage Prevention News_Comparison of the occurence of human-bear conflicts between the northern dinaric mountains and the south-eastern Alps (ENG)

April 2016 – Carnivore Damage Prevention News_Bear management: The case of a bear attack on humans in Trentino, Italy (ENG)

April 2016 – Carnivore Damage Prevention News_Defining, preventing and reacting to problem bear behaviour in Europe (ENG)

July 2016 – Trdoživ_Srečanja z rjavim medvedom

August 2016 – SloMedia.it_Kako se vesti ob morebitnem srečanju z medvedom

August 2016 – Suhorobar_Projekt RJAVI MEDVED na OŠ Sodražica

August 2016 – Kraški obzornik_Kako se vesti ob morebitnem srečanju z medvedom

September 2016 – Pivški list_Kako se vesti ob morebitnem srečanju z medvedom

September 2016 – Občinsko glasilo občine Hrpelje-Kozina_Kako se vesti ob morebitnem srečanju z medvedom

September 2016 – Delo_Odgovoren naravoslovni turizem je naložba v nas same

 

Predstavitve na kongresih

LIFE DINALP BEAR at the IBA conference in Greece, 20.10.2014 – Monitoring of effective population size – oral presentation (pdf)

LIFE DINALP BEAR at the IBA conference in Greece, 20.10.2014 – Dinara-Pindos population level – oral presentation (pdf)

LIFE DINALP BEAR at the IBA conference in Greece, 20.10.2014 – The early gonadal activity in Croatian brown bears and its management implications – oral presentation (pdf)

LIFE DINALP BEAR at the IBA conference in Greece, 20.10.2014 – poster with general introduction to Life DinAlp Bear project (pdf)

 

Druge publikacije o rjavem medvedu

CDP (Carnivore damage prevention) news – spring 2016

Boitani et al. 2015_Key actions for Large Carnivore populations in Europe. Report to DG Environment, European Commission.

Provincia Autonoma di Trento_Bear report 2014

Provincia Autonoma di Trento_Bear report 2015

European Commission 2015_Defining, preventing, and reacting to problem bear behaviour in Europe

 

Logotipi

DINALP BEAR – LOGOTYPE COLLECTION – ENG

DINALP BEAR – LOGOTYPE COLLECTION – ENG + Natura 2000 and LIFE logotypes

DINALP BEAR – GUIDELINES FOR USING THE LOGOTYPE – ENG