nalepke_bear_friendlyOznaka “Medvedu prijazno”

Oznake »Medvedu prijazno« so namenjene promociji produktov in storitev, katerih proizvodnja oziroma izvedba medvedu in njegovemu habitatu ni škodljiva, hkrati pa omogočajo večjo prepoznavnost prizadevanja lokalnih skupnosti za ohranjanje okolja. Z oznakami »Medvedu prijazno« lahko dosežemo večjo prepoznavnost in dodano vrednost lokalnih proizvodov in storitev.

Oznaka je namenjena tudi različnim izdelkom z motivom medveda, ki s priloženimi informacijami spodbujajo ohranjanje medveda v lokalnem in širšem prostoru.

Več o oznaki si lahko preberete v zloženki.

Katere so “medvedu prijazne” prakse?

  • Uporaba elektroograj ali elektromrež za varovanje pašnih živali, čebelnjakov ali sadovnjakov, v katerih so ves čas prisotni električni pulzi napetosti 5 kV
  • Vsakodnevno zapiranje pašnih živali v nočno varno ogrado
  • Nenehna prisotnost pastirjev in/ali pastirskih psov pri varovanju črede na pašniku
  • Shranjevanje medvedu privlačnih organskih odpadkov in smeti na medvedu nedostopna mesta
  • Aktivna promocija ohranjanja medveda v lokalnem okolju.

Kako pridobiti oznako “Medvedu prijazno”?

Izpolnite enega od spodaj navedenih obrazcev. Prejete vloge bo obravnavala pet članska komisija. O možnostih pridobitve oznake “Medvedu prijazno” in nadaljnjih postopkih boste obveščeni v najkrajšem možnem času.

V obrazec lahko neposredno vključite slikovno gradivo ali ga priložite kot priponko. Obrazec z vsemi prilogami pošljite na dinalpbear@gmail.com.

Izpolnite ta obrazec, če delujete v kmetijstvu.

Izpolnite ta obrazec, če delujete v turizmu.

Izpolnite ta obrazec, če promovirate ohranjanje medveda v lokalnem okolju.

Izpolnite izjavo – soglasje o uporabi vaših osebnih podatkov (podpisano pošljite na naš naslov:  Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana oz. podpisano in skenirano na dinalpbear@gmail.com).