AKCIJA C.1 – Preprečevanje konfliktov na območju »vročih točk« – organski odpadki

Rjavi medvedi so zelo inteligentni in oportunistični vsejedi, ki hitro odkrijejo dostopne vire hrane. Ko medvedi takšne vire večkrat najdejo v bližini človeških naselij, s časom izgubijo strah pred človekom (habituacija na človeško prisotnost), včasih pa celo začnejo povezovati človeka s prisotnostjo hrane (pogojevanje s hrano). To vodi v številnejše in hude konflikte, ki se pogosto končajo z odstrelom medveda.

Dolgoročno ohranjanje rjavih medvedov v območju projekta je odvisno predvsem od možnosti zagotavljanja sobivanja človeka z medvedom. To sobivanje je trenutno resno ogroženo, predvsem zaradi konfliktov človeka z medvedi, ki so pogosto posledica navajenosti oz. habituacije medvedov, ki se redno približujejo naseljem in s tem pri ljudeh povzročajo strah ter škodo na njihovi posesti.

Trenutno je delež ljudi, ki vedo, kako se učinkovito preprečevati konflikte z medvedom, zelo majhen, pogosto pa je prepričanje, da je najpomembnejši dejavnik pri urejanju teh konfliktov številčnost medvedov. Iz tega izhaja prepričanje, da je odstrel medveda edina učinkovita rešitev pri pojavu konfliktov.

Zadnje študije so pokazale, da na gostoto konfliktov z medvedi veliko manj vpliva njihova številčnost kot pa drugi dejavniki, kot so dostopnost antropogene hrane v bližini naselij ter zaščita živine in čebelnjakov. Lahko dostopna hrana v bližini naselij je pravzaprav glavni povod za približevanje naseljem. Ključno je torej, da se medvedom prepreči dostop do smeti, sadovnjakov, živine, klavniških odpadkov in drugih virov hrane v bližini človeka. V tej akciji bomo nadgradili najbolj problematične smetnjake znotraj »vročih« konfliktnih točk v podeželskem okolju z namenom oblikovanja medvedu nedostopnih (»medovarnih«) smetnjakov.

Na slovenskem podeželju ima skoraj vsaka hiša vrt s kompostom. Pogosto se na kompost odlaga skoraj vse organske odpadke, ki pa so zelo privlačni za medvede. Oblikovali bomo medvedom nedostopne kompostnike in jih razdelili med izbrana gospodinjstva.

Poleg smetnjakov in kompostnih odlagališč so problematična tudi ilegalna odlagališča, posebej tista v okolici naselij. Ljudje na takih mestih pogosto odlagajo tudi klavniške odpadke, ki so medvedom še posebej zanimivi. Mesta ilegalnih odlagališč bomo prijavili inšpekciji in odstranili. Vzpostavili bomo tudi zaščito za ustrezna odlagališča in preprečili dostop medvedom.

Načrt izvajanja ukrepov za zaščito premoženja pred medvedi in zmanjšanja pogostnosti zahajanja medvedov v naselja (SLO, abstract in ENG)

Navodila za montažo medovarnih kompostnikov

Proper use and operation of the bear-proof garbage cans and compost bins in the “hot-spots” – overall report

Report on implemented measures in Ig

Report on implemented measures in Loška dolina

Report on implemented measures in Rakitna

Report on implemented measures in Kostel

Report on implemented measures in Ribnica and Sodražica

Poročilo o zaznanih nelegalnih odlagališčih s pomočjo telemetrije (SLO, abstract in ENG)

Ne povabimo medveda na kosilo – Preprečevanje dostopa medvedom do odpadnih virov hrane (priročnik)

Zadnje C.1 akcije:

Medovarni kompostniki so že pripravljeni!

Podjetje Vrtnarstvo Klemen Trobec s.p. je že izdelalo in dobavilo vseh 100 medovarnih kompostnikov v dveh velikostih (100x100x100 cm in [...]

Izdelali in preizkusili smo prvi ”medvedovarni” kompostnik

Medved v bližino človeka pogosto zahaja zaradi tam dostopne hrane, kot so npr. gospodinjski in drugi organski odpadki v smetnjakih [...]

november 4th, 2015|C.1 Organski odpadki, Preprečevanje konfliktov|

Dr. Seth Wilson – novi sodelavec na projektu

Z veseljem sporočamo prihod dr. Setha Wilsona kot partnerja v projektu Life DinAlp Bear. Dr. Wilson bo v vlogi tehničnega [...]

Prvo testiranje »medovarnosti« smetnjakov v Ljubljanskem živalskem vrtu

Pričeli smo s testiranjem »medovarnosti« smetnjakov. Medvedom v Ljubljanskem živalskem vrtu smo nastavili smetnjak, pri katerem se pokrov zapre s [...]

julij 3rd, 2015|C.1 Organski odpadki, Preprečevanje konfliktov|

Članek o reševanju konfliktov z medvedi na portalu 24ur.com

Na portalu 24ur.com je bil obljavljen prispevek o zmanjševanju števila konfliktov med človekom in medvedom v okviru projekta LIFE DINALP [...]

O medovarnih smetnjakih v Slovenskih novicah

Prispevek o preprečevanju pojavljanje medvedov v naseljih je bil 21.2.2015 objavljen v časopisu Slovenske novice in na spletni strani. Prispevek [...]