AKCIJA E.2 – Izobraževanje pooblaščencev, ki se ukvarjajo s konflikti med človekom in medvedom

Ozaveščanje javnosti in primerna raven znanja o medvedih sta nujna za preprečevanje konfliktov med človekom in medvedom, saj zagotavljata dolgoročno sobivanje. Lokalni prebivalci morajo poznati načine, kako se izogniti konfliktom, ki se pojavljajo ali se lahko pojavijo na območjih prisotnosti medveda. Za doseganje tega mora imeti lokalno prebivalstvo dostop do pravih podatkov. Poleg informacij, ki jih je mogoče pridobiti na internetni strani, info točkah, v brošurah in člankih v območnih časopisih (ki bodo pripravljeni v sklopu Akcije E.1), so najpomembnejši vir informacij pooblaščene osebe, ki se ukvarjajo s posredovanjem in preprečevanjem konfliktov med človekom in medvedom, saj jim zaradi pogostega stika lokalno prebivalstvo zaupa.

Pooblaščene osebe dobro razumejo ozadje problemov, kar je zelo pomembno. Te osebe lahko pomembno pripomorejo k ozaveščanju lokalnih prebivalcev ter lahko primerno ukrepajo v nepredvidljivih situacijah. Ciljne skupine te akcije so kmetijski svetovalci, škodni inšpektorji in člani intervencijskih skupin za velike zveri. Ti so namreč vsak dan v stiku z vpletenimi ali potencialno vpletenimi lokalnimi prebivalci in morajo biti sposobni primernega svetovanja ljudem, jim ponuditi prave informacije ter predlagati primerne rešitve. Lokalni prebivalci so v rednem stiku vsaj z enim od teh oseb in zaupajo njihovemu mnenju in nasvetom. Z izobraževanjem teh skupin bomo pomembno dvignili splošno ozaveščenost lokalnih prebivalcev, saj le dobro izobraženi pooblaščenci lokalni prebivalci lahko primerno ukrepajo v primeru konfliktov z medvedom.

V sklopu te akcije bomo izboljšali znanje o velikih zvereh in učinkovitem preprečevanju konfliktov med človekom in medvedom med kmetijskimi svetovalci, škodnimi inšpektorji ter člani intervencijskih skupin.

Priročnik za obravnavo škod po zvereh

Guidelines for bear intervention groups (v angleščini; akcija A.1)

Protokol za delovanje intervencijske skupine

Priročnik za razumevanje in reševanje konfliktov med človekom in velikimi zvermi (Seth M. Wilson)

Zadnje E.2 akcije:

Iščemo sodelavca za delovno mesto »Koordinator komunikacijskih aktivnosti pri projektu LIFE DINALP BEAR in LIFE WOLFALPS«

Opis del in nalog: koordinacija izvajanja nalog akcije, ki vključuje načrtovanje in izvedbo komunikacijskih aktivnosti. Te se izvajajo v okviru [...]

Izdelali smo Smernice za ukrepanje intervencijskih skupin

V okviru akcije A.1 smo izdelali skupne Smernice za intervencijske skupine. Dokument vsebuje protokol s priporočili o tem, kako naj [...]

Usposabljanje za spremljanje varstvenega stanja / monitoring populacij medveda in volka

17. in 18. avgusta 2015 sta na Kočevskem in Notranjskem potekali usposabljanji za monitoring medveda (v okviru projekta Life DinAlp [...]

Delavnica MOP o načinih varovanja drobnice pred napadi velikih zveri

Ministrstvo za okolje in prostor je 4. 6. 2015 v Parku Škocjanske Jame organiziralo delavnico na temo učinkovitih načinov varovanja [...]

Srečanje s pooblaščenci, ki se ukvarjajo s konflikti med človekom in rjavim medvedom

5. marca 2015 je na Zavodu za gozdove Slovenije potekalo srečanje s pooblaščenci, ki se med drugim ukvarjajo s konflikti [...]