AKCIJA F.1 – Koordinacija in administracija projekta

Dobra koordinacija je ključnega pomena za učinkovito in standardizirano izvedbo projekta, v katerem sodeluje razmeroma veliko število partnerjev. Za uspeh projekta kot celote je pomembno, da koordinirajoča organizacija (t.j. koordinator projekta) koordinira celoten projekt. Za izvajanje posameznih akcij je pomembno, da ima vsak partner odgovorno osebo za usklajevanje v projektu (člani projektne skupine).

Koordinacija projekta med različnimi partnerji bo potekala pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije, ki je vodilna organizacija v projektu (upravičenec koordinator). Zaposleni na ZGS –ju so izkušeni v vodenju projektov, ki jih financira EU, tako na nacionalni kot mednarodni ravni in imajo dolgoletne izkušnje na področju ohranjanja rjavega medveda. Vodja projekta, ki je zaposlen za polni delovni čas, bo koordiniral celoten projekt. Prav tako bo vodja projekta zagotovil učinkovito izvajanje vseh projektnih dejavnosti, vključno z vodenjem sestankov projektne skupine, razprave za ocenjevanje napredka projekta, kot tudi razprave o potrebnih strateških ukrepih.

Zadnje F.1 akcije:

Prvi obisk nadzornika programa LIFE

Dne 3.12.2014 je projektna skupina prejela prvi nadzorni obisk projekta LIFE DINALP BEAR. Projektna skupina je nadzorniku predstavila napredek in [...]

Prvi sestanek projektne skupine LIFE DINAP BEAR

27.11.2014 je bil prvi skupni sestanek celotne projektne skupine, ki je potekal na Zavodu za gozdove Slovenije v Ljubljani. Projektna [...]

27 novembra, 2014|F.1 Koordinacija projekta, Komunikacijska kampanja|