AKCIJA F.3 – Varstveni načrt po LIFE projektu

Varstveni načrt po LIFE projektu bo zagotovil, da se bodo rezultati projekta uporabljali tudi po koncu projekta in da bodo aktivnosti uvedene v okviru projekta postala redna praksa pri čezmejnem upravljanju z rjavim medvedom v projektnem območju.

Varstveni načrt po LIFE projektu bo izdelan z namenom ureditve odgovornosti in dejavnosti, ki so se začele v okviru projekta in se bodo nadaljevale tudi po koncu projekta:

 • Vključitev skupnih smernic v nacionalne načrte upravljanja v Sloveniji, na Hrvaškem, v Avstriji in Italiji (Provincia Autonoma di Trento) (Akcija A.6).
 • Redna uporaba ukrepov za zmanjševanje konfliktov, ki se bodo izkazale kot učinkovite v okviru projekta (Akciji C.1 in C.2).
 • Uporaba priročnika “Smernice za presojo vplivov na okolje (EIA) ” pri na presoji vplivov na okolje na območjih prisotnosti medveda (Akcija C.3).
 • Stalno delovanje električnih ograj vzdolž izbranih odsekih avtocest v Sloveniji in na Hrvaškem ter drugi ukrepi za zmanjšanje trčenju vozil (Akcija C.4).
 • Optimizirano spremljanje ohranitvenega statusa rjavega medveda na ravni populacije bo opredeljeno v skupnih smernicah kot osnova za dejavnosti, ki bodo vključene v nacionalnih / regionalnih načrtih upravljanja (Akcija C.5).
 • Spletna stran Ekoturizem bo delovala tudi po koncu projekta in služila pri promociji rjavega medveda v različnih turističnih aktivnostih (Akcija C.6).
 • Trupla povoženih parkljarjev bodo še naprej uporabljena za namene dodatnega hranjenja medvedov, če se bo to izkazalo za učinkovito. (Akcija C.7).
 • Delujoča internetna podatkovna baza (Akcija C.8).
 • Delujoč sistem za modeliranje scenarijev velikosti populacije rjavega medveda in upravljanja z vrsto (Akcija C.9).
 • Novoustanovljeni intervencijski skupini bodo delovali tudi po koncu projekta, in sicer ena v pokrajini Veneto in ena na Hrvaškem (Akcija C.10).
 • Nadaljevanje z organizacijo delavnic za šole in uporaba informacijskih tabel (Akcija E.1).
 • Uporaba info-točk na konfliktnih vročih točkah (Akcija E.3)
 • Spletna stran projekta ter Facebook in Twitter profil bodo še naprej aktivni (Akcija E.4).

Zadnje F.3 akcije: