AKCIJA E.6 – Izvještaj za nestručnjake

Komunikacija među partnerima i među različitim interesnim skupinama jedan je od najvažnijih preduvjeta za uspješan nastavak provedbe zadataka koji će se postaviti za vrijeme projekta. Izvještaj za nestručnjake bit će kratak izvještaj o svim projektnim zadacima i prenijet će najvažnije informacije o projektu široj publici.
Izvještaj će uključiti informacije o ciljevima projekta, načine na koje su ciljevi postignuti, konkretne rezultate projekta, kao i ograničenja u provedbi projekta i kako se prema njima odnosilo.
Također, izvještaj će sadržavati preporuke za najbolje prakse koje se odnose na zaštitu medvjeda i suživot ljudi s medvjedima i velikim mesožderima. Bit će preveden na engleski, slovenski, hrvatski, austrijski i talijanski jezik za međunarodno korištenje. Izvještaj će biti podijeljen svim partnerima, međunarodnim kolegama, nacionalnim medijima i postavljen na internetskoj stranici. Predstavljanje za medije i zainteresiranu javnost bit će pripremljeno na kraju projekta – predstavit će se svi rezultati, ograničenja s kojima se susrelo i naučene lekcije.

 

Vijesti akcije E.6