Projektno območje zajema štiri države: Slovenijo, Hrvaško, Italijo in Avstrijo.

Naš cilj je vzpostaviti mednarodni, interdisciplinarni projekt, v katerem se bomo soočili s kompleksnimi in raznolikimi izzivi varstva rjavega medveda na območjih kulturne, politično in fizično razdrobljene krajine Severnih Dinaridov in Alp.

Projektno območje