Who participates

Pri monitoringu medveda 2023 sodelujejo Zavod za gozdove SlovenijeLovska zveza SlovenijeBiotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in visokotehnološko podjetje divjaLABS.

Primarni namen monitoringa medveda je pridobitev ocene velikosti populacije rjavega medveda v Slovenji za leto 2023.

Monitoring medveda 2023 financira Ministrstvo za naravne vire in prostor, in sicer v sklopu projektne naloge z naslovom Ocena številčnosti rjavega medveda v Sloveniji v letu 2023 in nekaterih drugih demografskih parametrov.

August 7, 2023 |