F.4 Financial audit

Ob koncu projekta se bo izvedla revizija s strani zunanje specializirane revizijske družbe kot to zahtevajo Skupne določbe LIFE + 2013 in druge nacionalne zakonodaje.