C.7 Supplementary feeding

V sodelovanju z upravljavci lovišč bomo vzpostavili poskusno krmljenje medvedov z mrhovino prostoživečih parkljarjev na 20 izbranih lokacijah, ki so trenutno založena s koruzo in sadjem (Akcija A.5). Za preskus učinkovitosti krmljenja z mrhovino bomo prvo leto polovico izbranih krmišč (10) zalagali z mrhovino, polovico (10) pa s sadjem in koruzo ter obratno v naslednjem letu. Učinkovitost krmljenja medvedov z mrhovino (t.j. rabo krmišč) bomo spremljali z avtomatskimi kamerami, neposrednim opazovanjem in s telemetrijo (Akcija D.1).

Učinkovitost krmljenja medvedov z mrhovino še ni dobro poznana. Zato bodo imele ugotovitve te akcije najverjetneje pomemben učinek na upravljanje medveda. Akcija pa bo pomembna tudi v času samega trajanja projekta LIFE DINALP BEAR. V sklopu te akcije bomo zagotovili dodatno hrano živalskega izvora (mrhovina) za medvede. Ta bo nadomestila mrhovino, ki se jo trenutno izloča iz narave zaradi pomanjkljivega zavedanja javnosti in nekaterih upravljavcev o njeni pomembnosti. Dodatni viri hrane živalskega izvora bodo nadomestili tudi antropogene vire hrane za medveda, ki bodo umaknjeni v okviru Akcije C.1.

S pomočjo avtomatskih IR kamer bomo pridobili posnetke medvedovega hranjenja z mrhovino prostoživečih parkljarjev ter tako prikazali pomen mrhovinarstva v ekosistemih in pomen mrhovine za medveda. Posnetki bodo uporabljeni tudi pri akcijah ozaveščanja javnosti (E.1 in E.2).

Prostorska in časovna razpoložljivost mrhovine prostoživečih parkljarjev kot vir hrane za medvede v Sloveniji
Feeding site use and food type preference of brown bears in Slovenia