Upravljavci pri odločanju in upravljanju vedno bolj poskušajo upoštevati mnenje javnosti, po drugi strani pa se z ozaveščevalnimi kampanjami (akcije E) in akcijami za zmanjšanje konfliktov (akcije C) izboljšuje odnos javnosti do prostoživečih živali in do odločitev o upravljanju z divjadjo. Eden od glavnih pričakovanih rezultatov tega projekta je boljše sprejemanje rjavega medveda s strani javnosti. Analiza odnosa javnosti, pripravljena v okviru te akcije, bo v vseh štirih sodelujočih državah zagotovila osnove za oceno (evaluacijo) tega rezultata, s katerim se bomo ukvarjali v okviru akcij D, pripomogla pa bo tudi k boljšo pripravi ozaveščevalne kampanje. Poleg poročila o odnosu javnosti do medveda bomo organizirali tudi delavnico o uporabi rezultatov za širjenje znanja in ozaveščanje javnosti ter pripravili osnutek zakona.

Focus groups technical report
Public attitudes, perceptions, and beliefs about bears and bear management – technical report
Poljudni članek: Junij 2017 – STA_Odnos javnosti do medveda ključen za učinkovito načrtovanje ukrepov

November 21, 2023 |