Na odnos javnosti do medvedov močno vplivajo t.i. problematični medvedi ter število škodnih primerov. Z zmanjšanjem števila konfliktov med ljudmi in medvedi se bo odnos javnosti do slednjih izboljšal, zato bomo v okviru projekta (1) analizirali pretekle izkušnje intervencijskih skupin in (2) pripravili prostorsko analizo konfliktov med medvedom in človekom znotraj območja projekta ter ocenili vplive različnih dejavnikov, ki bi lahko povečali število škodnih primerov.

Napoved možnosti pojavljanja vročih točk konfliktov je pomembna za pripravo učinkovitih načrtov preprečevanja le-teh. Pripravili bomo tudi smernice za enotni protokol intervencijskih skupin, ki bo izboljšal primerjavo podatkov in beleženje časovno dinamiko konfliktov, kar bo pomembno vplivalo na odločitve, povezane z upravljanjem populacija medvedov. Smernice bodo omogočile bolj transparentno in učinkovito delo intervencijskih skupin, kot tudi povečale kredibilnost teh skupin v javnosti.

Guidelines for bear intervention groups (Akcija A.1)
Protokol za delovanje intervencijske skupine (Akcija E.2)
Analysis of occurrence of human-bear conflicts in Slovenia and neighbouring countries (Akcija A.1)
Kot rezultat analiz so nastale tudi karte, ki prikazujejo gostoto in vroče točke različnih tipov škod od medveda v Sloveniji.

Karte gostot različnih tipov škod od medveda v Sloveniji (Akcija A.1)