A.5 Availability of carrion

Mrhovina je pomemben del medvedove prehrane. Od leta 2004 je krmljenje medvedov z mrhovino domačih živali prepovedano, poleg tega človek mrhovino prostoživečih živali pogosto odstrani iz narave in s tem zmanjšuje možnosti prehranjevanja medvedom in drugim mrhovinarjem. Javnost v Sloveniji pogosto zahteva ponovno uvedbo krmljenja medvedov z mrhovino, saj velja prepričanje, da bi to zmanjšalo število konfliktov z medvedom, zlasti škode na drobnici. Nedavne študije sicer kažejo malo podpore tem prepričanjem, vendar so potrebne dodatne raziskave (glej tudi akcijo C.7). V tej akciji bomo ocenili razpoložljivost mrhovine prostoživečih parkljarjev, ki je medvedom na voljo v naravi in raziskali možnosti krmljenja medveda z mrhovino prostoživečih parkljarjev.

Ocenili bomo prostorsko in časovno razpoložljivost mrhovine štirih najpogostejših vrst prostoživečih parkljarjev (srnjadi, jelenjadi, divjega prašiča in gamsov), ki je bodisi že na voljo medvedu, ali pa bi jo lahko uporabili za krmljenje medvedov v Sloveniji. Razpoložljivost mrhovine bomo ocenili za štiri vzroke smrtnosti: odstrel, trki z vozili, plenjenje volka in risa ter drugi naravni vzroki. Izbrali bomo 20 obstoječih krmišč znotraj osrednjega območja medveda (prednostno v bližini konfliktnih lokacij), kjer se bo izvedlo testno krmljenje medveda z mrhovino in testiralo učinkovitost ukrepa (več pri akciji C.7). Na osnovi rezultatov bomo pripravili splošna priporočila za krmljenje medvedov z mrhovino prostoživečih parkljarjev.

Načrt vzpostavitve krmljenja medvedov z mrhovino na izbranih krmiščih in spremljanje učinkovitosti krmljenja (Akcija A.5)
Prostorska in časovna razpoložljivost mrhovine prostoživečih parkljarjev kot vir hrane za medvede v Sloveniji (Akcija A.5)