A.4 Medvjedi i promet

Smrtnost v prometu spada med glavne negativne dejavnike, ki vplivajo na populacijo medvedov, in ponekod predstavlja ponor medvedje populacije. Smrtnost v prometu lahko vpliva na nižjo stopnjo migracije in genskega pretoka, ovira razširjanje medvedov in tako vodi v omejeno prostorsko razširjanje vrste. Slednje lahko zmanjša možnosti za vzpostavitev vitalne in dobro povezane Alpsko-Dinarsko-Pindske populacije medvedov v južno-centralni Evropi. Smrtnost medvedov zaradi trkov z vozili na cestah in železnicah je ena glavnih groženj medvedom tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Na nekaterih območjih v Sloveniji vzdolž glavnih medvedjih koridorjev, ki povezujejo Alpe in Dinarsko gorstvo, so trki medvedov z vozili glavni vzrok smrtnosti medvedov in delujejo kot ponor populacije.

Pričakovani rezultati akcije so sledeči: (1) Tehnično in poljudno poročilo o vplivu smrtnosti medvedov v prometu na slovensko-hrvaško populacijo in njeno razširjanje proti Alpam (z zemljevidom pojavljanja trkov medvedov z vozili, vpliv smrtnosti zaradi prometa v primerjavi z drugimi razlogi za smrtnost ter vpliv prometa na razširjanje vrste). (2) Tehnično poročilo o vplivu neprimernih smetnjakov na privabljanje medvedov na avtoceste na Hrvaškem. (3) Prepoznavanje in izbor »črnih točk« – točno določenih odsekov (mikrolokacij), ki jih bomo uporabili kot primer dobre prakse za prikaz ukrepov za zmanjšanje števila trkov medvedov z vozili. (4) Dva akcijska načrta za izvedbo tehničnih ukrepov za preprečevanje smrtnosti medvedov v prometu v Sloveniji in na Hrvaškem.

Action plan for the implementation of the mitigation measures in Croatia (Action A.4)

Action plan for the implementation of the mitigation measures in Slovenia 30.6.2015
Poročilo o vplivu smrtnosti medvedov v prometu na slovensko-hrvaško populacijo in njeno razširjenje proti Alpam (Akcija A.4)
The effect of improper rubbish bins on highways to the attraction of bears on highways
Članek: Povozi medvedov na cestah in železnicah

Divlje životinje i promet na autocestama (article, CRO)
Garbage bins plan