Postavili bomo interaktivne info-točke na območjih, kjer pogosto prihaja do konfliktov med človekom in medvedom (Akcija A.1 in Akcija A.3), na mestih, ki so primerna za zunanjo in notranjo namestitev. Razvili bomo interaktivne programe, s katerimi bodo lahko obiskovalci na terminalih poiskali želene informacije. Vsaka info-točka bo po potrebi prilagojena območnim razmeram, kot so tipi konfliktov med medvedom in človekom, način kmetovanja in glede na rezultate študije naklonjenosti javnosti (Akcija A.2), ipd. Kmetje v bližini teh točk bodo lahko še dodatno promovirali »medvedom prijazne« izdelke (Akcija C.6), skupaj s promocijo in prikazom uspešnih preprečevalnih ukrepov v kmetijstvu (Akcija C.2). Info-točke bodo postavljene na pogosto obiskanih mestih, kot so počivališča ob avtocestah, knjižnice, živalski vrtovi, centri za obiskovalce, nakupovalna središča, muzeji, naravni parki, pa tudi na vseh pomembnejših dogodkih projekta (medijske konference, prikazi primerov dobrih praks) v središču območja projekta (Slovenija in Hrvaška). Glavni cilj te akcije je obveščanje in sodelovanje z lokalnim prebivalstvom ter obiskovalci območij medveda, kjer so konflikti pogosti.