C.4 Smanjenje smrtnosti medvjeda u prometu

Smrtnost v prometu predstavlja pomemben dejavnik smrtnosti rjavih medvedov v Sloveniji in na Hrvaškem. V Sloveniji je bilo med leti 1994 in 2012 v prometu ubitih vsaj 222 medvedov, od tega 96 na cestah, 16 na avtocestah, 88 na železnicah, za 22 pa ni bilo določeno. Na Hrvaškem je bilo med leti 2006 in 2012 do smrti povoženih 17 medvedov samo na avtocesti A6. Poleg velikega deleža smrtnosti, ima smrtnost v prometu tudi pomemben posreden učinek za medvede; trk z vozilom predstavlja namreč visok dejavnik tveganja v cestni varnosti in ima ekonomske posledice, zaradi česar se nenaklonjenost do te živali s strani ljudi povečuje. Smrtnost medvedov v prometu je povezana tudi s starostjo živali. Prizadeti so predvsem mlajši osebki, pod 100 kg (in obeh spolov), kar pušča posledice na starostni sestavi medvedje populacije ter njenemu širitvenemu potencialu. V nasprotju s podatki o smrtnosti na cestah so podatki o smrtnosti na železnicah manj natančni, zato je zelo verjetno, da je tudi število smrti podcenjeno.

Izpeljava te akcije je pomembna iz več vidikov: umeščeni ukrepi bodo pomembni kot prikaz dobre prakse pri reševanju te grožnje preživetju medvedov; smrtnost zaradi prometa se bo znižala (kar ima neposreden pozitiven vpliv na populacijo kot celoto in na njeno širjenje iz osrednjega območja populacije); akcija bo povišala ozaveščenost med ljudmi in spremenila njihove navade pri vožnji; zmanjšala bo število konfliktov med ljudmi in medvedi; hkrati pa bo tudi zmanjšala tveganje za poškodbe ljudi in materialno škodo v prometnih nesrečah z medvedi.

Aktivnosti za zmanjšanje smrtnosti medvedov v prometu so razdeljene na dva dela:

Umeščanje različnih tehničnih ukrepov za zmanjšanje števila trkov z zagotavljanjem večjega števila varnih nadhodov čez državne ceste in železnice, z omogočanjem varnih izhodov z avtoceste (ko do tja že pridejo) in še pomembnejše, preprečevanje medvedom prečkanje avtocest na najnevarnejših odsekih avtoceste z uporabo električne ograje ali opozarjanjem voznikov o prisotnosti živali;
Podporne aktivnosti za dviganje splošnega zavedanja javnosti in končnih uporabnikov o tej problematiki.

21 studenoga, 2023 | C.4 Smanjenje smrtnosti medvjeda u prometu

Morda vas zanimajo tudi ...

Peti broj biltena “Život sa medvjedima”

V projektu LIFE DINALP BEAR (ter LIFE SloWolf) smo vzpostavili sodelovanje s številnimi rejci, čebelarji in lokalnimi prebivalci ter skupnostmi, ki[...]