O projektu

Ime projekta
Celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah

Akronim
LIFE DINALP BEAR

Referenca
LIFE13 NAT/SI/000550

Trajanje projekta
01/07/2014 – 30/06/2019

Vrednost projekta
5,987,478 €

Prispevek Evropske komisije
4,149,202 €

Povzetek projekta

V politično razdrobljenem območju Evrope je eden izmed glavnih ciljev ohranjanja in upravljanja z rjavim medvedom čezmejno sodelovanje in upravljanje na nivoju populacije. Žal je ta cilj pogosto težko doseči. To težavnost želimo preseči v okviru držav Hrvaške, Slovenije, Italije in Avstrije s pomočjo obsežnega LIFE+ projekta, ki je v večinskem delu sofinanciran s strani Evropske komisije (69%) in se dotika populacije rjavega medveda v Severnih Dinaridih in jugo-zahodnem delu Alp. Projekt LIFE DINALP BEAR traja od 1. julija 2014 do 30. junija 2019.

Ozadje projekta

Konflikti med človekom in populacijami rjavega medveda (Ursus arctos) v Evropi ostajajo ena glavnih groženj ohranitvenemu statusu rjavega medveda, zato so nujno potrebni koraki k izboljšanju sobivanja. Potrebni so ukrepi, ki obravnavajo sledeče izzive: nepoznavanje socialno-ekonomskega in okoljskega pomena rjavega medveda, neutemeljene ocene nevarnosti napada medveda, ki vodijo k nižji toleranci do medvedov in visoka smrtnost medvedov v prometu zaradi fragmentacije habitata medveda, ki je rezultat razširjanja prometne infrastrukture in urbanizacije.

18 veljače, 2015 |