C.9 Simulacije upravljanja

Upravljanje s prostoživečimi vrstami je lahko občutljiva in zahtevna naloga, posebej ko gre za karizmatične vrste, kot je medved. Nujno je, da so vse odločitve sprejete na podlagi jasnega ozadja in znanstvenih dognanj. Akcija C.9 bo upravljavcem prinesla napredna orodja za boljši vpogled v stanje populacije ter za sprejemanje odločitev, ki bodo temeljile na projekcijah modelov.

V akcijah C.5 (monitoring) in C.8 (geografska podatkovna baza) bomo zagotovili dobra orodja in znanstveno pridobljene podatke o velikosti populacij ter njihovi gostoti. Z uporabo zanesljivih metod, informacij iz monitoringa in geografske podatkovne baze bomo pridobili ocene velikosti (in gostote) populacij, ki bodo služile kot oporne točke za utemeljene upravljalske odločitve.

Naša internetna baza bo služila kot orodje in pomoč upravljalcem za predvidevanje možnih scenarijev ter njihovih posledic. Upravljalci bodo lahko preizkusili različne dejavnike scenarijev, povezane z njihovimi odločitvami, in dobili vpogled v to, kako se ocene spreminjajo skozi čas. To jim bo v pomoč pri predvidevanju učinkov njihovih odločitev pri upravljanju.