Kako se provodi

Monitoring medveda 2023 se bo začel z intenzivnim štiri mesečnim vzorčenjem na terenu, čemur bodo sledile laboratorijske analize, obdelava podatkov in kot slednje, objava rezultatov. Cilj je zbrati 2500 vzorcev po celotnem območju prisotnosti medveda in nato s pomočjo matematično – statističnih modelov pridobiti oceno velikosti populacije.

Pri vzorčenju na terenu gre za neinvazivno genetsko vzorčenje, kar pomeni, da se preko materiala, ki ga žival pusti v okolju zberejo genetski podatki. V tem primeru je vzorčni material medvedji iztrebek. Odvzem vzorca na terenu poteka zelo hitro in enostavno. Najprej pridobimo v naprej pripravljen komplet za vzorčenje. Z vatirancem podrgnemo zunanji del medvedjega  iztrebka, ga spravimo v epruveto, epruveto pa v vrečko. Zapišemo podatke ter označimo povzorčen iztrebek, da ga po nepotrebnem ne povzorči še kdo drug. Vzorec pošljemo na naslov Zavoda za gozdove Slovenije.

Vzorčenje poteka po celotnem območju prisotnosti medveda v Sloveniji. Na območjih stalne prisotnosti, v Dinaridih kot v Alpah, je vzorčenje sistematično. Na območju občasne prisotnosti medveda je vzorčenje oportunistično. Vzorčenja se začne s prvim septembrom in traja do konca decembra 2023.

V kolikor vas zanima več o izvedbi monitoringa, si lahko preberete članek “Po osmih letih je ponovno čas za natančno oceno številčnosti medvedov” (Skrbinšek in sod.), ki je bil objavljen v reviji Lovec, CVI. letnik, številka 7—8/2023, stran 336.8 kolovoza, 2023 |