Upravljavci pri odločanju in upravljanju vedno bolj poskušajo upoštevati mnenje javnosti, po drugi strani pa se z ozaveščevalnimi kampanjami (akcije E) in akcijami za zmanjšanje konfliktov (akcije C) izboljšuje odnos javnosti do prostoživečih živali in do odločitev o upravljanju z divjadjo. Eden od glavnih pričakovanih rezultatov tega projekta je boljše sprejemanje rjavega medveda s strani javnosti. Analiza odnosa javnosti, pripravljena v okviru te akcije, bo v vseh štirih sodelujočih državah zagotovila osnove za oceno (evaluacijo) tega rezultata, s katerim se bomo ukvarjali v okviru akcij D, pripomogla pa bo tudi k boljšo pripravi ozaveščevalne kampanje. Poleg poročila o odnosu javnosti do medveda bomo organizirali tudi delavnico o uporabi rezultatov za širjenje znanja in ozaveščanje javnosti ter pripravili osnutek zakona.

Focus groups technical report
Public attitudes, perceptions, and beliefs about bears and bear management – technical report
Poljudni članek: Junij 2017 – STA_Odnos javnosti do medveda ključen za učinkovito načrtovanje ukrepov

21. novembra, 2023 | A.2 Odnosi javnosti

Morda vas zanimajo tudi ...

Komunikacijska delavnica za izmenjavo evropskih izkušenj

“Komuniciranje v varstvu in upravljanju velikih zveri” je naslov delavnice, ki jo organizirata projekta LIFE Lynx in LIFE DINALP BEAR v času od[...]

Odnos javnosti do medveda in upravljanja z njim

S pomočjo strukturiranega vprašalnika, s katerim smo anketirali naključno izbrane prebivalce projektnega območja v Italiji, Avstriji, Sloveniji in[...]

Javnomnenjska raziskava

Eden izmed pomembnih ciljev projekta je ocena tolerance javnosti do medveda v različnih delih projektnega območja (območja, kjer so medvedi prisotn[...]

Fokusne skupine o medvedu in upravljanju z njim

Poznavanje in razumevanje odnosa javnosti do medveda in upravljanja z njim je eden izmed ključnih pogojev za učinkovito načrtovanje upravljalskih u[...]

Odnos ljudi do medvedov in upravljanje z rjavim medvedom na Hrvaškem

V okviru akcije A.2 v projektu LIFE DINALP BEAR z imenom “Odnos ljudi do medvedov in upravljanje z rjavim medvedom” so kvalitativno sociološko me[...]