Product registration

Oznaka “Medvedu prijazno”

Oznaka »Medvedu prijazno« je namenjena promociji produktov in storitev, ki prispevajo k sobivanju človeka z medvedom. Z oznakami »Medvedu prijazno« lahko dosežemo večjo prepoznavnost in dodano vrednost lokalnih proizvodov in storitev.

Oznake so namenjene rejcem pašnih živali, čebelarjem, sadjarjem in drugim kmetijcem, kot tudi ponudnikom turističnih namestitev, podjetjem in obrtnikom, ki prispevajo k sobivanju človeka z medvedom bodisi skozi uporabo medvedu prijaznih praks bodisi skozi aktivno promocijo ohranjanja medveda v lokalnem okolju.

Oznake »Medvedu prijazno« lahko namestite na različne produkte, kot so mleko, sir, mesni izdelki, suho sadje, marmelade, med, mila itd., ali jih uporabljate pri trženju vaših storitev, kot so nastanitve, gostinska ponudba in podobno. Oznaka je namenjena tudi različnim izdelkom z motivom medveda, ki s priloženimi informacijami spodbujajo ohranjanje medveda v lokalnem in širšem prostoru.

Več o oznaki si lahko preberete v zloženki.

Katere so “medvedu prijazne” prakse?

  • Uporaba elektroograj ali elektromrež za varovanje pašnih živali, čebelnjakov ali sadovnjakov, v katerih so ves čas prisotni električni pulzi napetosti 5 kV
  • Vsakodnevno zapiranje pašnih živali v nočno varno ogrado
  • Nenehna prisotnost pastirjev in/ali pastirskih psov pri varovanju črede na pašniku
  • Shranjevanje medvedu privlačnih organskih odpadkov in smeti na medvedu nedostopna mesta
  • Razvoj odgovornih turističnih programov
  • Aktivna promocija ohranjanja medveda v lokalnem okolju.

Kako pridobiti oznako “Medvedu prijazno”?

Izpolnite enega od spodaj navedenih obrazcev. Prejete vloge bo obravnavala pet članska komisija. O možnostih pridobitve oznake “Medvedu prijazno” in nadaljnjih postopkih boste obveščeni v najkrajšem možnem času.

V obrazec lahko neposredno vključite slikovno gradivo ali ga priložite kot priponko. Obrazec z vsemi prilogami pošljite na dinalpbear@gmail.com.

Za med in ostale kmetijske proizvode, prosimo izpolnite obrazec kmetijstvo.

Za turistične nastanitve, gostinsko ponudbo in turistična vodenja, prosimo izpolnite obrazec turizem.

Za spominke in različne izdelke z motivom medveda, prosimo izpolnite obrazec aktivna promocija.

Skupaj z obrazcem nam pošljite tudi  izjavo – soglasje o uporabi vaših osebnih podatkov (podpisano pošljite na naš naslov:  Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana oz. podpisano in skenirano na dinalpbear@gmail.com).

November 21, 2023 |