General Terms and Conditions of Privacy

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA ZASEBNOSTI

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Partner projekta LIFE DINALP BEAR Univerza v Ljubljani z Biotehniško fakulteto se zaveda pomembnosti varstva osebnih podatkov, zato bomo skrbno spoštovali uredbe in zakone v zvezi z varovanjem osebnih podatkov.

Uredba GDPR, ki jo je sprejela Evropska unija, narekuje visoke standarde, ki določajo, kako se vaši podatki zbirajo, hranijo, vam omogoča vpogled vanje in zahtevo za izbris ter še veliko več. V skladu z zakonodajo in našim zavedanjem pomembnosti tega področja smo pripravili pojasnila o varnosti vaših podatkov in pravicah, ki jih imate kot lastnik podatkov. Pred podajo privolitve za zbiranje ali obdelavo vaših osebnih podatkov zato to pojasnilo skrbno preberite. Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega izrecnega pisnega soglasja.

Upravljavec osebnih podatkov je Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, matična št. 1626914, DŠ: SI94761795 (v nadaljevanju: Biotehniška fakulteta).

 

 1. ZBIRANJE, OBDELAVA IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

1.1. Kdaj in kateri osebni podatki se posredujejo Biotehniški fakulteti?

1.1.1. E-novičnik:

 • Ko se prijavite na nas e-novičnik (e-mail);
 • Zbiramo in upravljamo z naslednjimi osebnimi podatki: e-mail

1.1.2. Oznaka Medvedu prijazno:

 • Ko se preko elektronske pošte prijavite v Medvedu prijazno shemo ali nam pišete na naslov dinalpbear@gmail.com
 • Zbiramo in upravljamo z naslednjimi osebnimi podatki: ime in priimek, naslov, telefon, e-mail

1.2. Zbiranje osebnih podatkov

1.2.1 E-novičnik:

Na Biotehniški fakulteti smo vaš e-maile pridobili z vašim izrecnim soglasjem. Uporabljali ga bomo v naslednjih primerih:

 • pošiljanje novic prek projektnega e-novičnika po e-pošti do konca trajanja projekta LIFE DINALP BEAR (30.6.2019) in še pet let po tem, za čas obveznega trajanja projektne spletne strani.

E-novičnik pošiljamo prek Mailchimp programske opreme za pošiljanje sporočil. Njihove pogoje o varovanju podatkov lahko preberete tukaj.

Biotehniška fakulteta lahko posreduje vaše osebne podatke, če je Biotehniška fakulteta k takemu posredovanju zavezana z zakonom ali sodno ali drugo odredbo.

1.2.2. Oznaka Medvedu prijazno:

Na Biotehniški fakulteti smo vaše podatke pridobili z vašim izrecnim soglasjem. Uporabljali jih bomo v naslednjih primerih:

 • pošiljanje obvestil o dogodkih in priložnostih v povezavi z uporabo in promocijo oznake Medvedu prijazno (e-mail)
 • promocija medvedu prijaznih izdelkov in storitev na promocijskih dogodkih, ob vaši privolitvi
 • objava na medvedu prijaznem zemljevidu na spletni strani Discover Dinarics: http://www.discoverdinarics.org/bear-friendly/bear-friendly-map/, ob vaši privolitvi
 • objava na promocijskih tiskovinah Discover Dinarics in medvedu prijazno, ob vaši privolitvi

1.4. Dostop do vaših osebnih podatkov

Dostop do vaših osebnih podatkov (e-mail) in upravljanje z njimi ima Biotehniška fakulteta, odgovorna za pošiljanje e-novičnika za projekt LIFE DINALP BEAR.

1.5. Način obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke, ki smo jih prejeli z vašim izrecnim soglasjem obdelujemo predvsem za namene analize uspešnosti naših e-novičk. Obdelujemo jih na naslednje načine:

 • spremljanje in beleženje dostavljivosti poslanih e-poštnih sporočil (ali jih je imetnik prejel);
 • spremljanje in beleženje, katere vsebine je imetnik e-poštnega naslova odprl oziroma prebral (spremljanje klikov na spletne povezave, vsebovane v e-poštnih sporočilih)
 • statistične in druge analize
 • obdelava za druge namene, ki niso navedeni v prejšnjih alinejah, če je taka obdelava združljiva z namenom, za katere so bili podatki prvotno zbrani;

 

 1. HRAMBA PODATKOV

Osebni podatki, ki jih pridobimo od vas na podlagi vašega izrecnega soglasja, so shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka). Zbirke so ustrezno tehnično zavarovane in dostop do njih ima le upravljalka s temi podatki, Biotehniška fakulteta.

Osebni podatki, ki nam jih digitalno posredujete, se shranjujejo na strežnikih podjetij, katerih orodja uporabljamo (Mailchimp + Geodetski inštitut Slovenije). Zbrane osebne podatke hranimo do trenutka, ko nam sporočite, da ne soglašate več s hranjenjem in obdelavo osebnih podatkov oz. največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se obdelujejo, ali da zadovoljimo zakonske zahteve.

 

 1. VAŠE PRAVICE NA PODROČJU VARSTVA PODATKOV

Kadar koli imate pravico preklicati dano soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Prekličete lahko pravico za posamezen namen ali za vse namene obdelave osebnih podatkov, s katerimi ste soglašali. Dano soglasje lahko prekličete s klikom na odjavo (odjava ali unsubscribe) na koncu vsakega e-poštnega sporočila, ki ga prejmete od nas. Lahko nam pišete na elektronski naslov info@bf.uni-lj.si.

V primeru preklica soglasja za zbiranje ali obdelavo osebnih podatkov bodo vsi zbrani osebni podatki, na katere se bo nanašala zahteva za izbris, izbrisani ali izvzeti iz samodejne obdelave. Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko določene namene.

 • Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami

Kadar koli imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave podatkov, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

 • Pravica do popravka

Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami. V primeru popravka, dopolnitve vas moramo o moramo o tem obvestiti.

 • Pravica do Izbrisa/pozabe

Kadar koli lahko zahtevate vpogled v podatke, ki jih je upravljavec o vas zbral, ali takojšen izbris svojih osebnih podatkov.  V primeru izbrisa osebnih podatkov vas moramo o izbrisu obvestiti.

 • Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

 • Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami, posredujemo drugemu upravljavcu.

 • Pravica do ugovora

Vsaka uporaba vaših osebnih podatkov za namene informativnega ali promocijskega obveščanja zahteva vašo izrecno privolitev. V primeru, ko na podlagi privolitve prejemate informativne ali komercialne promocijske vsebine, lahko kadar koli pisno zahtevate prenehanje uporabe svojih podatkov v ta namen.

 • Pravica do pritožbe

Če menite, da upravljavec z obdelavo vaših osebnih podatkov krši določila GDPR ali drugo zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu, v državi članici, v kateri imate običajno prebivališče, ali v državi članici, v kateri imate kraj dela ali v državi članici, v kateri je domnevno prišlo do kršitve. V Sloveniji je to: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov
Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

Kakršno koli vprašanje na temo uveljavljanja vaših pravic s področja osebnih podatkov naslovite na e-naslov: info@bf.uni-lj.si

 

4. OGROZITEV VARNOSTI PODATKOV

Biotehniška fakuleta z vso skrbnostjo varuje vaše osebne podatke pred naključnim, nezakonitim ali nepooblaščenim uničenjem, izgubo, dostopom, razkritjem ali uporabo. Vseeno ne moremo zagotoviti, da bodo ti ukrepi dovolj za varnost vaših podatkov.

V primeru ogrozitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka ogroženost varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru ogroženosti varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi z ogroženostjo varstva vaših osebnih podatkov o njej obvestili pristojni organ.

 

SPLOŠNI POGOJI

V kolikor prejemnik e-novičnika opazi kakršnokoli pomanjkljivost, napako ali nedelovanje, naj nam to nemudoma sporoči na naš e-poštni naslov info@bf.uni-lj.si.

 

SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV IN PRAVIL ZASEBNOSTI

Splošni pogoji in pravila zasebnosti so bili zadnjič spremenjeni 24. 5. 2018

Če se bodo v prihodnje naši splošni pogoji in pravila zasebnosti spremenili, bo Univerza v Ljubljani to objavil na tej strani brez predhodnega obvestila uporabnikom. Če vas skrbi kako se uporabljajo vaši osebni podatki, predlagamo da občasno preverite to spletno mesto.

November 23, 2023 |