C.3 Raumplanung

Povezanost razdrobljenih delov habitata je kritična za dolgoročno preživetje prostoživečih populacij, saj neposredno omogoča njihovo dinamiko ter dolgoročno preživetje, hkrati pa tudi predstavlja možnost za širjenje populacij. Ponovna poselitev vzhodnih Alp preko naravnega širjenja medveda iz dinarske populacije je ena od prioritet ohranjanja medveda v Evropi. To pomeni, da je povezanost Dinarskega gorstva z Alpami ključnega pomena za vzpostavitev ter ohranjanje medveda v Alpah, saj bo zagotovila primerno število priseljevanja in vzdrževala genski pretok med populacijama. Najučinkovitejši način za doseganje tega cilja je zagotavljanje informacij za presoje vplivov na okolje, ki bi vključevale povezanost habitatov rjavega medveda v prostorsko načrtovanje in ohranila najpomembnejša območja. Razumevanje primernosti habitata in prostorske povezanosti krajine bomo prenesli tudi v priročnik »Navodila za pripravo presoje vplivov na okolje«. Namen priročnika je namreč njegova uporaba pri prostorskem načrtovanju, za preprečevanje nadaljnjega drobljenja habitata ter pri oceni kritičnih ovir, ki povzročajo fragmentacijo ter prepoznavo najprimernejših mest za izboljšanje stanja. Na to temo bomo v vseh partnerskih državah pripravili izobraževalni seminar. S to akcijo nameravamo izboljšati strokovno znanje na tem področju in popularizirati povezanost habitata velikih zveri med strokovnjaki in podjetji, ki se ukvarjajo s prostorskim načrtovanjem in presojo vplivov na okolje.

Priročnik za vključevanje povezljivosti in primernosti prostora za medveda v prostorsko načrtovanje

November 21, 2023 | C.3 Raumplanung

Morda vas zanimajo tudi ...