Svetovna spletna mreža in internet sta postala na splošno najbolj učinkovita medija za razširjanje informacij. Spletna stran projekta bo redno posodobljena ter dostopna širši javnosti. Z vzpostavitvijo Facebook in Twitter profila bodo vsebine projekta posebej dosegale mlade in ljudje srednjih let.

Spletna stran bo vsebovala osnovne informacije o projektu in njegovih pridobitvah – informacije, ter izobraževalni in medijski material. Njena struktura bo sledila strukturi projekta, imela pa bo poudarek na temah sobivanja človeka in medveda.

Posebna podstran bo namenjena preventivnim škodnim ukrepom in bo obsegala vse preventivne ukrepe za zaščito pred tremi velikimi zvermi, navodila kako preprečiti navajenost (habituacijo) medvedov ter varnostna priporočila za varen stik z medvedi. Dolgoročno bo podstran središče informacij o zaščitnih/varovalnih ukrepih, ne samo pred velikimi zvermi, temveč tudi pred divjadjo, pticami ter malimi plenilci in vsejedi.

Najdete nas tudi na Facebook-u.