C.8 Geodatenbank

Učinkovito čezmejno upravljanje z rjavim medvedom je neizvedljivo brez dobre izmenjave podatkov. V različnih državah je zbrana velika količina podatkov, ti pa so ponavadi zbrani v posebnih podatkovnih bazah, ki so težko dostopne, kar omejuje njihovo uporabnost. Težavnost uporabe takih podatkov pride je še izrazitejša, ko govorimo o čezmejnem sodelovanju. V akciji C.8 bomo oblikovali geografsko podatkovno bazo, ki bo premagovala naštete ovire, poleg tega pa bo uporabniku prijazna in učinkovita tako pri zbiranju kot tudi pri izmenjavi podatkov.

Takšen pristop ima veliko prednosti. Vnos različnih podatkov o medvedih v bazo bo poenostavljen in avtomatiziran, kar bo olajšalo zbiranje in izmenjavo podatkov. Baza bo omogočila neposreden dostop upraviteljem in odločevalcem do trenutnih podatkov na čezmejnem nivoju ter predstavljala podlago za upravljavske odločitve na ravni populacije. Raziskovalci bodo dostopali do prostorskih podatkov o medvedih iz različnih virov, kar bo omogočalo boljše načrtovanje ter izvedbo terenskih in raziskovalnih aktivnosti.

S čezmejnim genetskim sledenjem medvedov bomo dobili odgovore na veliko vprašanj o razširjenosti in potencialnih možnostih razširjanja medveda, pa tudi boljši vpogled v prostorsko povezanost vzdolž Dinarskega gorstva iz medvedje perspektive ter tudi v širitev vrste proti Alpam. Interatktiven, vizualno privlačen in splošno dostopen geo-portal s podatki o medvedih bo pripomogel tudi k popularizaciji in ohranjanju te vrste.

November 21, 2023 | C.8 Geodatenbank

Morda vas zanimajo tudi ...