D.3 Sichtbarkeit des Projekts

Delo z javnostjo in različnimi deležniki se vedno znova izkaže za najbolj zahtevno pri ohranjanju velikih zveri v kulturni krajini Evrope. V zadnjem letu projekta bomo preverili ali se je, ter kako se je spremenil odnos javnosti do medveda in do upravljanja z medvedom v Sloveniji v času trajanja projekta. Pri tem bomo uporabili dve metodi za vrednotenje pričakovanih sprememb naklonjenosti:

(1) V zadnjem letu projekta bomo ponovili kvantitativno študijo, ki jo bomo izvedli v prvem letu projekta (Akcija A.2).

(2) Analizirali bomo vsebine časopisov (natisnjenih in elektronskih), izdanih več let pred začetkom in ves čas trajanja projekta. Ta analiza bo prinesla poglobljeno razumevanje dogajanja v javnosti, kar se tiče mnenja o medvedih, s čimer bomo razložili rezultate kvantitativne študije (točka 1). Zbrane podatke bomo analizirani in zbrali v poročilu učinkov projektnih aktivnosti in celotnega projekta na javnost. Rezultati bodo uporabljeni tudi pri pripravi osnutka priporočil dobre prakse za delo z deležniki.

Project visibility and public acceptance of bears and bear management (Majić Skrbinšek et al. 2019; končno poročilo)