A.3 Räumliche Konnektivität

Habitat katerekoli živalske vrste je sestavljen iz zaplat primernega habitata in neprimernih predelov – skozi katere se osebki premikajo, vendar se v njem ne zadržujejo daljši čas, ter ovir, ki osebkom preprečujejo prosto gibanje. To je rezultat razdrobljenosti pokrajine. Med ovire in neprimerne dele habitata lahko sodijo naravni elementi (kot so reke, visoke gore, jezera, … ) ali pa človeška infrastruktura, kot so avtoceste, industrijska območja in naselja.

Izguba habitata in njegova razdrobljenost sta glavna razloga za ogroženost vrst po svetu. Za reševanje tega problema obstajata dve možnosti: obnova in preprečevanje. Na splošno je preprečevanje finančno manj zahtevna možnost, vendar pa se obnova včasih izkaže za nujno potrebno. Oboje zahteva podrobno poznavanje habitatnih zahtev medveda, kar se lahko uporabi za študije presoje vpliva na okolje (EIA).

Partnerji tega projekta smo že zbrali znatno količino podatkov o gibanju medvedov v preteklih projektih. To so predvsem GPS lokacije in genetski podatki. Zdaj jih bomo prvič združili z novo pridobljenimi podatki in celoten nabor podatkov analizirali. Rezultati bodo nepogrešljivi pri pripravi smernic za pokrajinsko načrtovanje, ki bo omogočilo povezanost habitatov na nivoju v vseh štirih sosednjih državah.

Analysis of spatial connectivity and preparation of environmental impact assessment guidelines
Brown bear habitat suitability map based on the probability of use
Map of variation in the probability of connectivity decrease