Na odnos javnosti do medvedov močno vplivajo t.i. problematični medvedi ter število škodnih primerov. Z zmanjšanjem števila konfliktov med ljudmi in medvedi se bo odnos javnosti do slednjih izboljšal, zato bomo v okviru projekta (1) analizirali pretekle izkušnje intervencijskih skupin in (2) pripravili prostorsko analizo konfliktov med medvedom in človekom znotraj območja projekta ter ocenili vplive različnih dejavnikov, ki bi lahko povečali število škodnih primerov.

Napoved možnosti pojavljanja vročih točk konfliktov je pomembna za pripravo učinkovitih načrtov preprečevanja le-teh. Pripravili bomo tudi smernice za enotni protokol intervencijskih skupin, ki bo izboljšal primerjavo podatkov in beleženje časovno dinamiko konfliktov, kar bo pomembno vplivalo na odločitve, povezane z upravljanjem populacija medvedov. Smernice bodo omogočile bolj transparentno in učinkovito delo intervencijskih skupin, kot tudi povečale kredibilnost teh skupin v javnosti.

Guidelines for bear intervention groups (Akcija A.1)
Protokol za delovanje intervencijske skupine (Akcija E.2)
Analysis of occurrence of human-bear conflicts in Slovenia and neighbouring countries (Akcija A.1)
Kot rezultat analiz so nastale tudi karte, ki prikazujejo gostoto in vroče točke različnih tipov škod od medveda v Sloveniji.

Karte gostot različnih tipov škod od medveda v Sloveniji (Akcija A.1)

21. novembra, 2023 | A.1 Analiza konfliktov

Morda vas zanimajo tudi ...

Izdelali smo Smernice za ukrepanje intervencijskih skupin

V okviru akcije A.1 smo izdelali skupne Smernice za intervencijske skupine. Dokument vsebuje protokol s priporočili o tem, kako naj se intervencijske[...]

Izmenjava projektnih izkušenj v Romuniji

Med 16. in 21. junijem smo obiskali Romunijo, kjer je potekalo srečanje med LIFE projekti Life Dinalp Bear in LifeUrsus. Srečanje je potekalo v kraj[...]

Srečanje intervencijskih skupin

V okviru projektne akcije A1 je 21. in 22. aprila 2015 na Notranjskem potekala delavnica, s pomočjo katere bomo izdelali smernice in protokol za posr[...]

Analiza konfliktov med človekom in medvedom

V okviru akcije A1 smo končali z analizo registriranih konfliktnih primerov med človekom in medvedom. Analizirali smo pojavljanje konfliktov na proj[...]