C.7 Krmljenje medvedov

V sodelovanju z upravljavci lovišč bomo vzpostavili poskusno krmljenje medvedov z mrhovino prostoživečih parkljarjev na 20 izbranih lokacijah, ki so trenutno založena s koruzo in sadjem (Akcija A.5). Za preskus učinkovitosti krmljenja z mrhovino bomo prvo leto polovico izbranih krmišč (10) zalagali z mrhovino, polovico (10) pa s sadjem in koruzo ter obratno v naslednjem letu. Učinkovitost krmljenja medvedov z mrhovino (t.j. rabo krmišč) bomo spremljali z avtomatskimi kamerami, neposrednim opazovanjem in s telemetrijo (Akcija D.1).

Učinkovitost krmljenja medvedov z mrhovino še ni dobro poznana. Zato bodo imele ugotovitve te akcije najverjetneje pomemben učinek na upravljanje medveda. Akcija pa bo pomembna tudi v času samega trajanja projekta LIFE DINALP BEAR. V sklopu te akcije bomo zagotovili dodatno hrano živalskega izvora (mrhovina) za medvede. Ta bo nadomestila mrhovino, ki se jo trenutno izloča iz narave zaradi pomanjkljivega zavedanja javnosti in nekaterih upravljavcev o njeni pomembnosti. Dodatni viri hrane živalskega izvora bodo nadomestili tudi antropogene vire hrane za medveda, ki bodo umaknjeni v okviru Akcije C.1.

S pomočjo avtomatskih IR kamer bomo pridobili posnetke medvedovega hranjenja z mrhovino prostoživečih parkljarjev ter tako prikazali pomen mrhovinarstva v ekosistemih in pomen mrhovine za medveda. Posnetki bodo uporabljeni tudi pri akcijah ozaveščanja javnosti (E.1 in E.2).

Prostorska in časovna razpoložljivost mrhovine prostoživečih parkljarjev kot vir hrane za medvede v Sloveniji
Feeding site use and food type preference of brown bears in Slovenia

21. novembra, 2023 | C.7 Dopolnilno hranjenje

Morda vas zanimajo tudi ...

Končali smo dveleten preskus učinkovitosti krmljenja medvedov z mrhovino

V Sloveniji in več drugih državah Evrope ima krmljenje medvedov dolgo tradicijo. Tradicionalno se je na krmišča polagalo zlasti koruzo in druge ž[...]

Iščemo sodelavca za delovno mesto »Raziskovalec za področje Ekologije in upravljanja prostoživečih živali«

Na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete iščemo novega sodelavca za delo na delovnem mestu “Diplomirani ali Podok[...]

Razpoložljivost mrhovine prostoživečih parkljarjev kot vir hrane za medvede v Sloveniji

Ocenili smo prostorsko in časovno razpoložljivost mrhovine srnjadi, jelenjadi, divjih prašičev in gamsov, ki je v Sloveniji že sedaj na voljo med[...]