A.7 Piano di comunicazione

Komunikacijski načrt je interni projektni dokument, namenjen uporabi vseh projektnih partnerjev. Namen načrta je predstavitev, kako lahko učinkovito sporazumevanje: (1) pomaga pri doseganju projektnih ciljev, (2) učinkuje pri delu z deležniki, (3) zagotavlja razumevanje naših aktivnostih s strani ljudi, (4) spreminja vedenja in dojemanja, ko je to potrebno, (5) prikaže uspešnost našega dela deležnikom, sofinancerjem in širši javnosti. Da bomo zagotovili, da bodo novo pridobljene izkušnje in podatki zajeti v komunikacijskem načrtu, bo dokument redno posodobljen najmanj enkrat letno skozi celotno trajanje projekta.