F.3 Secondo LIFE

Varstveni načrt po LIFE projektu bo zagotovil, da se bodo rezultati projekta uporabljali tudi po koncu projekta in da bodo aktivnosti uvedene v okviru projekta postala redna praksa pri čezmejnem upravljanju z rjavim medvedom v projektnem območju.

Varstveni načrt po LIFE projektu bo izdelan z namenom ureditve odgovornosti in dejavnosti, ki so se začele v okviru projekta in se bodo nadaljevale tudi po koncu projekta:

Vključitev skupnih smernic v nacionalne načrte upravljanja v Sloveniji, na Hrvaškem, v Avstriji in Italiji (Provincia Autonoma di Trento) (Akcija A.6).
Redna uporaba ukrepov za zmanjševanje konfliktov, ki se bodo izkazale kot učinkovite v okviru projekta (Akciji C.1 in C.2).
Uporaba priročnika “Smernice za presojo vplivov na okolje (EIA) ” pri na presoji vplivov na okolje na območjih prisotnosti medveda (Akcija C.3).
Stalno delovanje električnih ograj vzdolž izbranih odsekih avtocest v Sloveniji in na Hrvaškem ter drugi ukrepi za zmanjšanje trčenju vozil (Akcija C.4).
Optimizirano spremljanje ohranitvenega statusa rjavega medveda na ravni populacije bo opredeljeno v skupnih smernicah kot osnova za dejavnosti, ki bodo vključene v nacionalnih / regionalnih načrtih upravljanja (Akcija C.5).
Spletna stran Ekoturizem bo delovala tudi po koncu projekta in služila pri promociji rjavega medveda v različnih turističnih aktivnostih (Akcija C.6).
Trupla povoženih parkljarjev bodo še naprej uporabljena za namene dodatnega hranjenja medvedov, če se bo to izkazalo za učinkovito. (Akcija C.7).
Delujoča internetna podatkovna baza (Akcija C.8).
Delujoč sistem za modeliranje scenarijev velikosti populacije rjavega medveda in upravljanja z vrsto (Akcija C.9).
Novoustanovljeni intervencijski skupini bodo delovali tudi po koncu projekta, in sicer ena v pokrajini Veneto in ena na Hrvaškem (Akcija C.10).
Nadaljevanje z organizacijo delavnic za šole in uporaba informacijskih tabel (Akcija E.1).
Uporaba info-točk na konfliktnih vročih točkah (Akcija E.3)
Spletna stran projekta ter Facebook in Twitter profil bodo še naprej aktivni (Akcija E.4).

Novembre 21, 2023 | F.3 Secondo LIFE

Morda vas zanimajo tudi ...