Redna komunikacija z mediji bo zagotovila, da bodo vse pomembnejše informacije o projektnih aktivnostih in doseženih rezultatih na voljo javnosti. To bo tudi omogočilo informiranost javnosti o možnostih mirnega sobivanja in o tem in kako preprečiti konflikte z medvedom na podlagi naših prikazov na terenu (Akcija C.3).

Cilj te akcije je zagotovitev objektivnih in natančnih novic o medvedih ter o upravljanju z medvedom. Skozi projekt bomo redno obveščali javnost o projektnih aktivnostih ter promovirali ohranjanje in sobivanje medveda in človeka.

Redno medijsko obveščanje (vsaj šestkrat letno) in medijske konference (vsaj štirikrat letno) bodo organizirane ob vseh pomembnejših priložnostih v projektu. Pripravili bomo poljudne članke o medvedih, preprečevanju konfliktov med medvedom in človekom, projektnih aktivnostih ter njihovih rezultatih. Objavljeni bodo v državnih, občinskih ter lokalnih glasilih in spletnih straneh, v času trajanja projekta najmanj enkrat letno.

Ciljni članki bodo zajemali tematike, kot so ekologija medvedov, zgodovina in trenutna problematika ohranjanja medveda, vedenje medvedov, navodila za preprečevanje konfliktov in kako primerno odreagirati v primeru srečanja z medvedom, ter priporočila za boljše sobivanje, ki bodo vključevala rezultate iz akcij A.6 in C.4. Akcija A.7 bo zagotovila dodatne informacije o področjih, kjer znanja primanjkuje, in temah, pri katerih je sprejemanje javnosti nizko, s katerimi bomo razvili sporočila, ki bodo pozitivno vplivala na mnenje javnosti. Pripravili bomo posebna sporočila za javnost in izobraževalne članke za medije, ki bodo osredotočeni posebej na kmečki del prebivalstva.

Sporočila za medije.

Poljudni članki.

Novembre 21, 2023 | E.5 Media

Morda vas zanimajo tudi ...