E.6 Rapporto di progetto

Komunikacija med partnerji in med različnimi interesnimi skupinami je eden od predpogojev za uspešno nadaljevanje izvajanja aktivnosti, ki jih bomo uvedli tekom projekta. Poljudno končno poročilo bo povzetek vseh projektnih aktivnosti in bo zato namenjeno posredovanju najpomembnejših informacij o projektu širši javnosti.

Poročilo bo vsebovalo informacije o ciljih projekta, o načinih, kako so bili le-ti doseženi, o konkretnih dosežkih in omejitvah pri izvedbi projekta ter kako so se s slednjimi soočili. V poročilu bodo zajeta tudi priporočila za primere dobre prakse pri ohranjanju medveda ter sobivanja človeka z velikimi zvermi. Poročilo bo prevedeno v angleščino, slovenščino, hrvaščino, nemščino in italijanščino, namenjeno pa bo razširjanju na mednarodni ravni. Poročilo bodo prejeli vsi partnerji, mednarodni sodelavci in državni mediji, objavljeno pa bo tudi na spletni strani. Ob koncu projekta bomo pripravili predstavitev za medije, ki bo vključevala vse rezultate, soočanja z omejitvami in pridobljena znanja ter izkušnje.

LIFE DINALP BEAR Layman’s Report – Poljudno poročilo