C.10 Gruppi di intervento

Delo intervencijskih skupin za rjavega medveda (BBET – Brown bear emergency teams) je pomembno varstveno orodje, še posebej v kriznih situacijah, in se redno uporablja v nekaterih državah EU kot primer dobre prakse v upravljanju in ohranjanju rjavega medveda. Namen teh skupin je reševanje nujnih primerov, kjer so ljudje neposredno ogroženi s strani medvedov ali pa se počutijo ogrožene zaradi predsodkov in pomanjkanja znanja ter informacij, ko se znajdejo v bližini medveda.

Tako imenovane »potencialno problematične in nevarne« živali kot so medvedi, so del skrbi območnih skupnosti zaradi ekonomske škode, ki jo povzročajo, pa tudi zaradi skrbi glede javne varnosti.

Neuspeh pri pravočasnem in učinkovitem upravljanju problematičnih osebkov dodatno poveča negativen odnos javnosti do medvedov (v območju in na splošno), ter se lahko izrazi v obliki resne grožnje, kot je nelegalen odstrel. Pomembno je, da so organizirane strukture in ustrezno pripravljeni ljudje na voljo za takojšnje posredovanje, ko se krizno stanje pojavi (avtomobilske nesreče, povezane z medvedi, poškodovane živali, … ). V območjih, kjer ljudje niso vajeni stalne prisotnosti medveda, je to posredovanje še bolj pomembno. Projektno območje vključuje različne države, v katerih so intervencijske skupine že vzpostavljene, razen v italijanski regiji Veneto, kjer so medvedi redno prisotni v zadnjih letih.

Intervencijska skupina za avtoceste (HBBET – Highway Brown bear emergency team) na Hrvaškem bo ukrepala pri nesrečah z medvedi in drugimi prostoživečimi živalmi znotraj ograjenega prostora avtocest ter pri rednih pregledih vseh koridorjev na avtocestah.