E.2 Formazione dei funzionari

Ozaveščanje javnosti in primerna raven znanja o medvedih sta nujna za preprečevanje konfliktov med človekom in medvedom, saj zagotavljata dolgoročno sobivanje. Lokalni prebivalci morajo poznati načine, kako se izogniti konfliktom, ki se pojavljajo ali se lahko pojavijo na območjih prisotnosti medveda. Za doseganje tega mora imeti lokalno prebivalstvo dostop do pravih podatkov. Poleg informacij, ki jih je mogoče pridobiti na internetni strani, info točkah, v brošurah in člankih v območnih časopisih (ki bodo pripravljeni v sklopu Akcije E.1), so najpomembnejši vir informacij pooblaščene osebe, ki se ukvarjajo s posredovanjem in preprečevanjem konfliktov med človekom in medvedom, saj jim zaradi pogostega stika lokalno prebivalstvo zaupa.

Pooblaščene osebe dobro razumejo ozadje problemov, kar je zelo pomembno. Te osebe lahko pomembno pripomorejo k ozaveščanju lokalnih prebivalcev ter lahko primerno ukrepajo v nepredvidljivih situacijah. Ciljne skupine te akcije so kmetijski svetovalci, škodni inšpektorji in člani intervencijskih skupin za velike zveri. Ti so namreč vsak dan v stiku z vpletenimi ali potencialno vpletenimi lokalnimi prebivalci in morajo biti sposobni primernega svetovanja ljudem, jim ponuditi prave informacije ter predlagati primerne rešitve. Lokalni prebivalci so v rednem stiku vsaj z enim od teh oseb in zaupajo njihovemu mnenju in nasvetom. Z izobraževanjem teh skupin bomo pomembno dvignili splošno ozaveščenost lokalnih prebivalcev, saj le dobro izobraženi pooblaščenci lokalni prebivalci lahko primerno ukrepajo v primeru konfliktov z medvedom.

V sklopu te akcije bomo izboljšali znanje o velikih zvereh in učinkovitem preprečevanju konfliktov med človekom in medvedom med kmetijskimi svetovalci, škodnimi inšpektorji ter člani intervencijskih skupin.

Priročnik za obravnavo škod po zvereh
Guidelines for bear intervention groups (v angleščini; akcija A.1)
Protokol za delovanje intervencijske skupine

Priročnik za razumevanje in reševanje konfliktov med človekom in velikimi zvermi (Seth M. Wilson)