Video nadzor spremljanja medvedov pri prehajanju cest

Prvi video nadzor spremljanja prisotnosti in obnašanja medvedov v bližini državnih cest v Sloveniji je bil izveden jeseni 2015. Tri [...]

december 30th, 2015|D.2 Smrtnost medvedov v prometu, Smrtnost medvedov|

Montaža zvočnih odvračal za preprečevanje povoza medvedov na železnici

Z zvočnimi odvračali, ki zmanjšujejo prisotnost medvedov na železnici v času prihoda vlaka, smo konec leta 2015 opremili dva problematična [...]

Sestanek s predstavniki Slovenskih železnic

V začetku oktobra smo se sestali s predstavniki Javne agencije za železniški promet RS, kjer smo predstavili namene in cilje [...]

Poročilo o vplivu smrtnosti medvedov v prometu

Na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete smo v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Veterinarsko [...]

avgust 28th, 2015|A.4 Medvedi in promet, Smrtnost medvedov|

Sestanek s predstavniki lovskih družin

V sredo, 8. 7. 2015, smo se sestali s predstavniki LD Velike Poljane, LD Dolenja vas, LD Turjak in LD [...]

Akcijski plan za zmanjšanje smrtnosti rjavih medvedov v Sloveniji

Objavljen je akcijski plan za izvedbo omilitvenih ukrepov za zmanjšanje smrtnosti rjavih medvedov v Sloveniji zaradi prometa, ki je bil [...]

julij 13th, 2015|A.4 Medvedi in promet, Smrtnost medvedov|

Predstavitev akcije C.4 (Zmanjšanje smrtnosti medvedov v prometu) na delavnici “Prostoživeče živali na avtocestah”

DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, je 8. 5. 2015 na gradu Jable pri Mengšu organizirala delavnico “Prostoživeče živali na [...]

Tiskovna konferenca

V Bosiljevem (Hrvaška) je 21. maja 2015 potekala tiskovna konferenca, ki jo je organiziral projektni partner Autocesta Rijeka-Zagreb, d. d. [...]