O monitoringu medveda 2023

1. september 2023, začetek zbiranja vzorcev za genetske analize!

V letošnjem letu bomo ponovno prešteli, koliko medvedov imamo v Sloveniji. S septembrom bomo začeli z zbiranjem neinvazivnih genetskih vzorcev za monitoring medveda, ki bo temeljil na metodah in primerih dobre prakse, ki smo jih razvili v projektu LIFE DINALP BEAR. Da bo vzorčenje še bolj učinkovito, smo poenostavili metodo odvzema vzorcev. Za vse potencialne zbiralce vzorcev smo zato pripravili kratek video posnetek, ki si ga lahko ogledate na spodnji povezavi.

Dodatne informacije: medvedi@zgs.si

Projekt financira

Pri izvedbi sodelujejo

7. avgusta, 2023 |