F.3 Varstveni načrt po LIFE projektu

Varstveni načrt po LIFE projektu bo zagotovil, da se bodo rezultati projekta uporabljali tudi po koncu projekta in da bodo aktivnosti uvedene v okviru projekta postala redna praksa pri čezmejnem upravljanju z rjavim medvedom v projektnem območju.

Varstveni načrt po LIFE projektu bo izdelan z namenom ureditve odgovornosti in dejavnosti, ki so se začele v okviru projekta in se bodo nadaljevale tudi po koncu projekta:

Vključitev skupnih smernic v nacionalne načrte upravljanja v Sloveniji, na Hrvaškem, v Avstriji in Italiji (Provincia Autonoma di Trento) (Akcija A.6).
Redna uporaba ukrepov za zmanjševanje konfliktov, ki se bodo izkazale kot učinkovite v okviru projekta (Akciji C.1 in C.2).
Uporaba priročnika “Smernice za presojo vplivov na okolje (EIA) ” pri na presoji vplivov na okolje na območjih prisotnosti medveda (Akcija C.3).
Stalno delovanje električnih ograj vzdolž izbranih odsekih avtocest v Sloveniji in na Hrvaškem ter drugi ukrepi za zmanjšanje trčenju vozil (Akcija C.4).
Optimizirano spremljanje ohranitvenega statusa rjavega medveda na ravni populacije bo opredeljeno v skupnih smernicah kot osnova za dejavnosti, ki bodo vključene v nacionalnih / regionalnih načrtih upravljanja (Akcija C.5).
Spletna stran Ekoturizem bo delovala tudi po koncu projekta in služila pri promociji rjavega medveda v različnih turističnih aktivnostih (Akcija C.6).
Trupla povoženih parkljarjev bodo še naprej uporabljena za namene dodatnega hranjenja medvedov, če se bo to izkazalo za učinkovito. (Akcija C.7).
Delujoča internetna podatkovna baza (Akcija C.8).
Delujoč sistem za modeliranje scenarijev velikosti populacije rjavega medveda in upravljanja z vrsto (Akcija C.9).
Novoustanovljeni intervencijski skupini bodo delovali tudi po koncu projekta, in sicer ena v pokrajini Veneto in ena na Hrvaškem (Akcija C.10).
Nadaljevanje z organizacijo delavnic za šole in uporaba informacijskih tabel (Akcija E.1).
Uporaba info-točk na konfliktnih vročih točkah (Akcija E.3)
Spletna stran projekta ter Facebook in Twitter profil bodo še naprej aktivni (Akcija E.4).

21. novembra, 2023 | F.3 Po LIFE-u

Morda vas zanimajo tudi ...

Medovarni kompostnik
Medovarni kompostnik
Medovarni kompostnik
Lan-Hocevar-LIFE-DINALP-BEAR
Testiranje medovarnega kompostnika

V Severni Ameriki zainteresirani za naše medovarne kompostnike

Medovarni kompostniki, razviti v sklopu projekta LIFE DINALP BEAR v Sloveniji, so pomemben ukrep za zmanjševanje pogostosti zahajanja medvedov v nase[...]

Pastirski psi
Pastirski pes in vzgojitelj
Pastirski pas in čreda

Pastirski psi varujejo drobnico tudi po zaključku projekta

Pastirski psi so eden izmed najbolj učinkovitih načinov varovanja pašnih živali pred napadi medvedov in volkov. V projektu LIFE DINALP BEAR smo za[...]

Gozdna učna pot - hiša Mašun
Gozdna učna pot - hiša Mašun
Gozdna učna pot - hiša Mašun
Gozdna učna pot - hiša Mašun
Gozdna učna pot - hiša Mašun

Spoznavajte medveda na gozdni učni poti in v gozdni hiši Mašun

Spoznavajte medveda na gozdni učni poti in v gozdni hiši Mašun Ob letošnjem tednu gozdov je 24. 5. 2021 potekala otvoritev gozdne učne poti in s[...]

Medovarni smetnjaki
Medovarni smetnjaki
Carlo-Frapporti-Archivio-Servizio-Foreste-e-fauna-PAT-3
Medovarni smetnjaki

Medovarne smetnjake po našem zgledu postavlja tudi Carnivora Dinarica

Na Zavodu za gozdove Slovenije tudi po koncu nagrajenega projekta LIFE DINALP BEAR nadaljujemo s postavljanjem medovarnih ohišij za smetnjake, saj se[...]

Christine-Sonvilla-LIFE-DINALP-BEAR-3
Medovarni kompostnik
turisticni-vodniki
turisticni-vodniki

Dobre prakse projekta LIFE DINALP BEAR živijo naprej

Dobre prakse projekta LIFE DINALP BEAR živijo naprej V okviru projekta Opazujem-varujem, v katerem sta sodelovala Zavod za gozdove Slovenije in Zavo[...]