Habitat katerekoli živalske vrste je sestavljen iz zaplat primernega habitata in neprimernih predelov – skozi katere se osebki premikajo, vendar se v njem ne zadržujejo daljši čas, ter ovir, ki osebkom preprečujejo prosto gibanje. To je rezultat razdrobljenosti pokrajine. Med ovire in neprimerne dele habitata lahko sodijo naravni elementi (kot so reke, visoke gore, jezera, … ) ali pa človeška infrastruktura, kot so avtoceste, industrijska območja in naselja.

Izguba habitata in njegova razdrobljenost sta glavna razloga za ogroženost vrst po svetu. Za reševanje tega problema obstajata dve možnosti: obnova in preprečevanje. Na splošno je preprečevanje finančno manj zahtevna možnost, vendar pa se obnova včasih izkaže za nujno potrebno. Oboje zahteva podrobno poznavanje habitatnih zahtev medveda, kar se lahko uporabi za študije presoje vpliva na okolje (EIA).

Partnerji tega projekta smo že zbrali znatno količino podatkov o gibanju medvedov v preteklih projektih. To so predvsem GPS lokacije in genetski podatki. Zdaj jih bomo prvič združili z novo pridobljenimi podatki in celoten nabor podatkov analizirali. Rezultati bodo nepogrešljivi pri pripravi smernic za pokrajinsko načrtovanje, ki bo omogočilo povezanost habitatov na nivoju v vseh štirih sosednjih državah.

Analysis of spatial connectivity and preparation of environmental impact assessment guidelines
Brown bear habitat suitability map based on the probability of use
Map of variation in the probability of connectivity decrease

21. novembra, 2023 | A.3 Prostorska povezljivost

Morda vas zanimajo tudi ...

V Alpah in Dinaridih je za medveda veliko ustreznega habitata, ki pa je močno razdrobljen

V okviru akcije A.3 projekta LIFE DINALP BEAR smo končali z analizami in pripravo poročila o habitatni primernosti in povezanosti prostora na območ[...]

Iščemo dva nova projektna sodelavca

Na Oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani iščemo dva nova sodelavca za delo na projektih “LIFE DINALP BEAR” in “Raz[...]

LIFE DINALP BEAR na AlpGov posvetu o povezljivosti habitatov in zeleni infrastrukturi

Udeležili smo se posveta na temo povezljivosti habitatov in zelene infrastrukture (Networking for Ecological Connectivity and Green Infrastructure) v[...]

Iščemo dva nova projektna sodelavca

Na Oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani iščemo dva nova sodelavca za delo na projektih “LIFE DINALP BEAR” in “Raz[...]

Odziv projektne skupine na postavljanje tehničnih ovir ob slovensko-hrvaški meji

Decembra 2015 so bile (kot varnostni ukrep zaradi begunske krize) ob slovensko-hrvaški meji postavljene tehnične ovire v obliki ograje iz bodeče ž[...]