Finančni mehanizem LIFE

LIFE je finančni instrument Evropske komisije, ki podpira projekte ohranjanja okolja in narave ter projekte klimatskih akcij po celi Evropi. Od leta 1992 je program LIFE sofinanciral 4171 projektov ter tako prispeval okrog 3,4 milijarde evrov za zaščito okolja in podnebja.

4171 projektov

Program LIFE je za ohranjanje okolja in narave sofinanciral

3,4 milijard €

Prispevek programa LIFE k ohranjanju okolja in podnebja

Program LIFE je razdeljen na dva glavna sklopa:

  • LIFE+ Narava in Biodiverziteta in
  • LIFE+ Okolje,

ki vključujeta 3 različna področja:

  • LIFE+ Narava in Biodiverziteta,
  • LIFE+ Politika varstva okolja in gospodarjenje z okoljem in
  • LIFE+ Obveščanje in sporočanje.

Projekt Celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda v Severnih Dinaridih in Alpah – LIFE DINALP BEAR – spada na področje LIFE+ Narava in Biodiverziteta. LIFE+ Narava in Biodiverziteta podpira projekte, ki prispevajo k izvajanju Evropske Direktive o pticah in Direktive o habitatih, mreže Natura 2000 in projekte, ki prispevajo k zaustavljanju izgube biotske raznolikosti.

Za več informacij o programu LIFE obiščite spletno stran http://lifeslovenija.si/, ki jo je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti ali stran http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm.

18. februarja, 2015 |