A. PRIPRAVLJALNE AKCIJE, PRIPRAVA UPRAVLJAVSKIH IN AKCIJSKIH NAČRTOV