Ekoturizem vedno pogosteje zagotavlja priložnosti za razvoj ekonomije v lokalnih skupnostih, ki se nahajajo v osrednje območju razširjenosti rjavega medveda, hkrati pomeni tudi povečevanje vrednosti medveda v očeh javnosti in ekoturizma na lokalni ravni. To ponuja tudi priložnost za izobraževanje ljudi o mehanizmih, ki stojijo za konflikti med medvedom in človekom ter možnosti za njihovo zmanjšanje.

Opazovanje medvedov se v Sloveniji in na Hrvaškem že odvija, vendar ima lahko zaradi neorganiziranosti in nesistematičnosti negativen vpliv na medveda. Zato moramo razviti smernice za odgovorno vključevanje medvedov v ekoturizem.

Ta akcija neposredno naslavlja grožnje, povezane z nizko toleranco do medvedov s strani lokalnih prebivalcev v osrednjem območju medveda. Kljub temu pričakujemo pozitiven vpliv akcije na dvig ozaveščenosti o ohranjanju medveda na evropski ravni. Poleg ekoturizma, tudi uporaba oznak »medvedu prijazen« daje simbolično vrednost medvedom in podzavestno vpliva na mnenje javnosti o medvedu na drugačen način – kot uporabnem elementu promocije. Raba teh oznak bo povezana s primernimi ukrepi, uporabljenimi v kmetijstvu ter posledično promocijo le-teh. Uporaba podobnih oznak ima namreč pozitivne učinke na odnos lokalnih prebivalcev, ki se ukvarjajo s kmetovanjem in prispevajo k zmanjšanju števila konfliktov med človekom in rjavim medvedom.

Projekt LIFE DINALP BEAR in oznaka Medvedu prijazno – Poročilo delavnice z uporabniki oznake Medvedu prijazno (SLO)

Priprava predloga za ureditev opazovanja medveda v Sloveniji – Posvet “Medved kot vrednota v turizmu” (SLO)

Discover Dinarics info kartica – knjižno kazalo (SLO)

Podprite medvedu prijazne produkte – zloženka (SLO)

Discover Dinarics (v SLO, ANG, HR, NEM, ITA in FR) – zloženka (SLO)

Nepotrošna raba rjavih medvedov v turizmu: smernice za odgovorno ravnanje (SLO)

Zloženka – “Medvedu prijazno” (SLO)

Izjava za javnost – “Medvedji dan” (SLO)

Analiza vprašalnikov za lovske organizacije (EN)

21. novembra, 2023 | C.6 Ekoturizem

Morda vas zanimajo tudi ...

Prihodnost oznake »Medvedu prijazno«

Skupaj z agencijo za razvoj in marketing v turizmu Nea Culpa smo organizirali delavnico za obstoječe uporabnike oznake »Medvedu prijazno«. Udeleže[...]

Izobraževanje za turistične vodnike

V marcu smo skupaj s projektno skupino Opazujem-varujem, predstavniki Zavoda Kočevsko in Zavoda za gozdove Slovenije, izvedli izobraževanje za voden[...]

Nevladne organizacije so prejele prva sredstva »Discover Dinarics«

Eno od osnovnih načel ekoturizma je zagotavljanje koristi za lokalno prebivalstvo in ohranjanje narave. S ponudniki turističnih programov, ki jih pr[...]

Podprli smo kodeks obnašanja v naravi

V četrtek, 27. septembra 2018, je na Gozdarskem inštitutu in Zavodu za gozdove Slovenije potekala predstavitev kodeksa »Obisk v naravi«, ki zajem[...]

Pripravili smo predlog za pravno ureditev opazovanja medvedov

V okviru procesa prenove strategije in akcijskega načrta za medveda, ki ga koordinira projektna skupina, se je pokazala potreba po ureditvi pravnega [...]