Ekoturizem vedno pogosteje zagotavlja priložnosti za razvoj ekonomije v lokalnih skupnostih, ki se nahajajo v osrednje območju razširjenosti rjavega medveda, hkrati pomeni tudi povečevanje vrednosti medveda v očeh javnosti in ekoturizma na lokalni ravni. To ponuja tudi priložnost za izobraževanje ljudi o mehanizmih, ki stojijo za konflikti med medvedom in človekom ter možnosti za njihovo zmanjšanje.

Opazovanje medvedov se v Sloveniji in na Hrvaškem že odvija, vendar ima lahko zaradi neorganiziranosti in nesistematičnosti negativen vpliv na medveda. Zato moramo razviti smernice za odgovorno vključevanje medvedov v ekoturizem.

Ta akcija neposredno naslavlja grožnje, povezane z nizko toleranco do medvedov s strani lokalnih prebivalcev v osrednjem območju medveda. Kljub temu pričakujemo pozitiven vpliv akcije na dvig ozaveščenosti o ohranjanju medveda na evropski ravni. Poleg ekoturizma, tudi uporaba oznak »medvedu prijazen« daje simbolično vrednost medvedom in podzavestno vpliva na mnenje javnosti o medvedu na drugačen način – kot uporabnem elementu promocije. Raba teh oznak bo povezana s primernimi ukrepi, uporabljenimi v kmetijstvu ter posledično promocijo le-teh. Uporaba podobnih oznak ima namreč pozitivne učinke na odnos lokalnih prebivalcev, ki se ukvarjajo s kmetovanjem in prispevajo k zmanjšanju števila konfliktov med človekom in rjavim medvedom.

Projekt LIFE DINALP BEAR in oznaka Medvedu prijazno – Poročilo delavnice z uporabniki oznake Medvedu prijazno (SLO)

Priprava predloga za ureditev opazovanja medveda v Sloveniji – Posvet “Medved kot vrednota v turizmu” (SLO)

Discover Dinarics info kartica – knjižno kazalo (SLO)

Podprite medvedu prijazne produkte – zloženka (SLO)

Discover Dinarics (v SLO, ANG, HR, NEM, ITA in FR) – zloženka (SLO)

Nepotrošna raba rjavih medvedov v turizmu: smernice za odgovorno ravnanje (SLO)

Zloženka – “Medvedu prijazno” (SLO)

Izjava za javnost – “Medvedji dan” (SLO)

Analiza vprašalnikov za lovske organizacije (EN)

21. novembra, 2023 | C.6 Ekoturizem

Morda vas zanimajo tudi ...

Medvedji dan – izobraževalni seminar

V soboto, 23. januarja 2016, bomo organizirali Medvedji dan – izobraževalni seminar o nepotrošni rabi medvedov v turizmu, namenjen lovcem in turis[...]

Medvedu prijazni izdelki so že tu

Pred kratkim smo izdelali oznako »Medvedu prijazno«, ki je namenjena kmetijcem, podjetnikom in obrtnikom, ki prispevajo k sobivanju človeka z medve[...]

Oznaka »Medvedu prijazno«

Izdelali smo oznake »Medvedu prijazno«, ki so namenjene rejcem pašnih živali, čebelarjem, sadjarjem in drugim kmetijcem, kot tudi ponudnikom turi[...]

Analiza vprašalnikov za lovske organizacije

Za razvoj aktivnosti povezanih z opazovanjem medvedov v naravi na območju severnih Dinaridih je ključno sodelovanje z lovci. Zato smo pripravili vpr[...]

3. septembra, 2015 | C.6 Ekoturizem, Ekoturizem

Vprašalnik o turističnih produktih povezanih z medvedom

Skupaj s Tovarno trajnostnega turizma, Goodplace, smo pripravili kratko spletno anketo, ki je bila objavljena v glasilu Slovenske turistične organiza[...]